IKT-Norge er meget fornøyd med tilleggsbevilgningene på 50 millioner til digitale læremidler.  Digitalt innhold vil være driveren for IKT-bruk i skolen og dette vil gi elevene tidsriktig kunnskap og digital kompetane. IKT-Norge har lenge arbeidet for digitalt læringsinnhold i skolen, og midlene viser positive takter fra Regjeringen. — Midlene må brukes til etterspørselstimulerende tiltak. I tillegg må NRKs arkiver digitaliseres og tilgjengeliggjøres for utdanningssystemet.

I tillegg bevilges det 50 millioner til Høykom distrikt. — Arbeidet med å motarbeide digitale skiller og alle bredbåndstilgang er en riktig satsing. Skoler og grisgrente strøk må prioriteres.

IKT-Norge er fornøyd med disse tilleggsbevilgningene. Dette viser at regjeringen prioriterer IKT-satsing og lytter til IKT-Norges forslag.

IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke har endret de nye skattereglene på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. I dagens arbeidsmarked kan man stille spørsmål ved om arbeidsgivers tilskudd til telefoni, bredbånd mv. er et frynsegode for arbeidstakerne. IKT-Norge anbefaler på det sterkeste at man unntar skatteplikt på arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon – alternativt at man reverserer reglene til den tidligere ordningen. Da vil man i det minste lettere ha mulighet for å kunne dokumentere at høye utgifter til elektronisk kommunikasjon rent faktisk er tjenesterelatert, og dermed ikke skattepliktig. Skulle man fastholde dagens regler, må i alle fall grensene for når skatteplikten inntrer heves betraktelig.

 

Bilde:Rune Kongsro