Faksimile Dagens Næringsliv, fredag 7. juni 2013.
Faksimile Dagens Næringsliv, fredag 7. juni 2013.

IT seiler frem som et nasjonalt hovedsatsingsområde i næringsmeldingen som blir presentert av Trond Giske idag.

– Et historisk veiskille i norsk næringspolitikk. Dette markerer tydelig at vi i Norge skal skape verdier av mer enn råvarebasert industri fremover. Giske viser stor interesse og engasjement for IT næringen, og leverer idag en sterk, fremtidsorientert og bærekraftig næringsmelding, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Den nye næringsmeldingen legger føringene for prioriteringer i norsk næringsliv fremover. IKT-Norge har lenge arbeidet for at IT skal få løftet sin status politisk. I april samlet organisasjonen IT-næringen til samråd med Giske for å gi innspill om hva bransjen trenger for å utvikle seg optimalt fremover. Nå presenteres IT som en av landets hovednæringer.

– IT er en av Norges mest lønnsome, konkurransedyktige, innovative og sterkeste næringer. Vi som jobber i næringen har visst dette lenge. Den politiske anerkjennelsen næringen nå får er er utrolig viktig for vår utvikling fremover, sier Freihow.

Anerkjennelse for IT-næringen

For IKT-Norge er næringsmeldingen er drøm som endelig blir virkelighet. Dette er noe organisasjonen har jobbet og kjempet for i lang tid, skriver Computerworld.

– Nå er det bekreftet at IKT løftes opp som nasjonalt hovedsatningsområde, og det er vi veldig glade for, sier sier Per Morten Hoff, direktør i IKT-Norge, til avisa.

Han fortsetter:

– Alle som jobber i IKT-næringen kan være stolte. Vi har jo sett at ikt er ekstremt viktig, med alt fokuset. IKT-næringen kan virkelig slå seg på brystet i dag, sier han.

– Ett av hovedpunktene som Giske fronter er omstillingsevne. Det vi skal bli best på er omstilling, og ikt spiller en stor rolle uansett sektor, om det er offentlig eller privat, sier Hoff.

– Det er en stor dag for IKT-næringen, avslutter han.

Her kan du lese mer på Digi.no, Giske satser på IT.

En faksimile av saken i DN kan du lese her (pdf).

Næringsmeldingen presenteres på handelshøgskolen BI i Oslo klokken 13:00 i dag.