I gårsdagens pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet i anledning kriteriesettets lansering sa Heidi Grande Røys følgende:

 – Ved miljøvennlige innkjøp og fornuftig bruk av IKT vil vi ikke bare kunne redusere de to prosentene av klimautslippene informasjonsteknologien forårsaker. Gjennom for eksempel videokonferanser og elektroniske møter, vil vi også kunne ta en del av de gjenstående 98 prosent.

IKT-Norge og prosjektet Grønn IT er glad for at departementet nå tar deres oppfordring om økt fokus på miljøvennlige IKT-innkjøp i det offentlige. 

 – Grønn IT ser det som særdeles positivt at statsråden har et overordnet perspektiv som inkluderer de potensielle miljøgevinstene ved bruk av IT. Vi har hatt, og ønsker fortsatt, et godt samarbeid med Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) rundt dette. Når det er sagt, er det viktigste nå at dokumentet skal være enkelt å følge opp i praksis. Derfor jobber vi nå med å lage en veileder til kriteriesettet, sier Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for Grønn IT.

Kriteriene stiller blant annet krav til energibruk, lang levetid, gjenbruk av utstyr og trygg avhending. Det er ikke bare offentlige innkjøpere som skal ta i bruk dokumentet. Blant annet er det anbefalt å benytte seg av kriteriene dersom man har Miljøfyrtårnsertifisert seg på it-drift.

 – Grønn IT ønsker at flest mulig kunder i offentlig så vel som privat virksomhet tar i bruk kriteriene. Men vi ser at det krever en viss kompetanse for å ta dem i bruk. Vi tror ikke det er enkelt å klippe og lime dette inn i en kravspesifikasjon. Derfor vil vi nå jobbe med en veileder for potensielle brukere, sier Waaler.

Parallelt med arbeidet med en veileder vil Grønn IT komme med innspill på forbedringer i kriteriesettets innhold. Blant annet ønsker prosjektet en gradvis harmonisering av de norske kravene med EUs kriteriesett, som ble lansert i sommer.

 

For mer informasjon, kontakt Benedicte Fasmer Waaler på telefon 45 00 21 06 eller bw@ikt-norge.no

Du finner kriteriene på FADs nettsider: http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Konkurransepolitikk/Miljokriterier_IKT.pdf

Om Grønn IT:
Grønn IT er et prosjekt i regi av IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et bedre klima. Grønn IT ble lansert i september 2007, og teller per november 2008 33 medlemmer.