IKT-Norge har bak seg et begivenhetsrikt år og vi ser frem til nye utfordringer i 2015.  Som angitt i vår prognose som ble sendt før jul er vi fortsatt optimister også for det kommende år. På noen områder blir det tøffere, men vi tror fortsatt på generell vekst. Oljebransjen er litt nede i knestående om dagen, men vi ser nå at dette faktisk trigger oljeselskapene og oljeservicenæringen til å jobbe smartere. Det betyr at IKT blir viktigere for dem i årene som kommer.

Vi har mange store prosjekter på gang for 2015. Fokus vil fortsatt ligge på digitalisering av offentlig sektor, på nye anbudsrutiner, nye og mer balanserte avtaler for offentlige innkjøp og videre utvikling og hjelp til norske selskaper som skal ut i verden. I 2015 kommer vi også til å følge opp suksessen med eHelsekonferansen vår, EHiN. Det gode samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet fortsetter.

Det blåser en svært positiv vind over den norske edTech-bransjen (e-læring) og det er svært gledelig at norske selskaper vekker internasjonal oppsikt. På nyåret samler vi en rekke norske edTech-bedrifter på BETT – verdens største utdanningsmesse i London.

IKT-Norge ønsker alle et godt nytt år. Vi skal stå på for våre medlemmer også i 2015!