IT-topper til nord

Friprogsenteret og IKT-Norge inviterer medlemmer og andre interesserte til konferansen GoOpen Arctic Forum i Tromsø. Her kan du høre foredragsholdere som Richard Stallman, Chris DiBona fra Google, Walter Bender fra Sugar Labs, Håkon W. Lie fra Opera Software, Shafika Isaacs, Torgeir Waterhouse og Bente Kalsnes.

Temaet for årets konferanse er den høyaktuelle kampen om det frie internettet – global og lokal delingskultur.

Torgeir Waterhouse skal i innlegget «The free internet under siege?» snakke om:

The Internet is hailed as a free, open & democratic force with great transformational powers. There’s no doubt it’s contributed substantially to the progress of society. Is this about to change? Are governments, NGOs and special interest groups around the world introducing legislation and putting forward proposals to cripple the openness, reduce personal freedom and take control of the communication?

Målet med GoOpen Arctic Forum er å skape en møteplass for eksperter og visjonærer innen ulike felt. Åpen innovasjon, deling og gjenbruk av kunnskap er viktig i utviklingen av dagens samfunn. GoOpen Arctic Forum samler forskningsmiljøer for å dele kunnskap og erfaringer fra de prosjektene innenfor ulike fagfelt, og å skape nye ideer og tanker i skjæringspunktet mellom teknologi og andre disipliner.

For mer informasjon om konferansen, foredragsholderne og påmelding, se www.goopen.no