Grønn IT er it-bransjens fellesdugnad for et bedre klima. Vi jobber for å informere om koblingen mellom it og klima og for å påvirke myndighetene og bedrifter til å ta i bruk ikt på en smartere måte, for å redusere klimagassutslippene i samfunnet og i enkeltbedriftene.

Noen av disse grepene er:

  • smart it til å optimalisere transport, energi og bygg
  • digitalisering av det offentliges kommunikasjon med borgerne
  • transporterstatning (videokonferanse / Unified messaging)

Grønn IT ønsker å vise at it-bransjen tar ansvar – også internt i bedriftene. Vi jobber derfor for at flest mulig av våre medlemmer skal miljøsertifisere seg via Miljøfyrtårn eller ISO 14001.

Vi har de siste årene jobbet mye mot Difi for miljøkrav til it-produkter og -tjenester og mot FAD på vårt prosjekt om grønne datasentre.

 

Grønn IT er blitt et meget bredt prosjekt. Vi trekkes inn i mange sammenhenger, og rekker ikke å skrive nyhetssaker om alt. Nå har vi imidlertid begynt å blogge – for å få ned noen av inntrykkene.

Det er foreløbig kun prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler som har blogget, men vi ønkser at medlemmer med noe på hjerte også skal kunne sende inn tekster. Ta i så fall kontakt med Benedicte på tlf                45 00 21 06