Gå til e-bladversjonen og les boken ”Vi kan, vil vil – og vi skal”

 -Vi er svært stolte over å vise dere dette produktet, sa en fornøyd generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, under lanseringen. – Vi som næring tar miljøspørsmålet på alvor. Boken sendes nå ut til politiske miljøer, som vi ønsker også skal sette temaet høyere på agendaen.

IKT-Norge vil nå sette krav til regjeringen omkring miljøsatsing.

-Som bransje vil og skal vi bli satt krav til. Vi må få med oss myndighetene på dette, sier Hoff. – Som det står i boken er det mye teknologisektoren kan gjøre, og teknologi kan være løsningen på klimaproblemene. Vi har muligheten til å utgjøre en forskjell, og er på vei i riktig retning. Men vi er på langt nær ferdig med jobben. 

Krav til offentlige innkjøp av IKT-utstyr i Norge vil være klare før sommeren.

-Vi er svært glade for at disse kravene nå kommer. Under OECD-konferansen om IT og miljø i København i forrige uke erfarte jeg at det norske Grønn IT-prosjektet IKT-Norge har satt i gang fikk positive tilbakemeldinger. Fra å være langt bak på dette området er vi i ferd med å bli ledende i Europa, sier Hoff.

Han mener det grønne budskapet er noe virksomheter må ta innover seg.

-Dagens unge, oppvoksende generasjon, fremtidens forbrukere, vil ikke kjøpe produkter fra en leverandør med miljøversting-stempel. De vil heller ikke jobbe for virksomheter som ikke gjør sitt for å ta vare på miljøet. Det handler om samfunnsansvar, og etikk vil være viktig, mener Hoff.

Boken tar for seg problemer og løsninger for teknologisektoren. Teknologi kan forbedre eksisterende løsninger, muliggjøre nye, mer miljøvennlige metoder og omformer eksisterende prosesser. Blant temaene i boken:

• Energieffektivitet – omfatter blant annet øko-design av produkter, virtualisering av serverparker, energiadministrasjon og tynne klienter.

• Teknologiens muligheter for andre sektorer – f.eks kan transportsektoren bli mer effektiv ved hjelp av IT-systemer, bredbånd reduserer behovet for fysiske DVD-er, CD-plater og transport av disse, og videokonferanse reduserer reiser.

• Hvorfor fortsetter utslippene å øke? – Å redusere utslippene er hovedutfordringen vi står overfor. Dette er en kompleks problemstilling som blant annet omfatter anskaffelse, politikk, skadelige insentiver, brukeratferd og karbonregnskap.

• Hvorfor er teknologi viktig? – Tidlig implementering av karbonfattig teknologi kan være en avgjørendes suksessfaktor for å takle klimaendringene. Teknologien spenner langt utover sin egen sektor, og kan redusere utslipp på tvers av økonomien. Det er viktig å iverksette teknologien så raskt som mulig for å hindre større konsentrasjon av CO2 i atmosfæren.

• Forpliktelser – Teknologisektoren må måle og analysere energibehov og ta handling for å redusere dette og stimulere til atferdsendring. Vi må identifisere teknologien som kan ha størst betydning for å reversere klimaendringene. Vi må utvikle teknologien raskt og skape oppslutning om løsningene, i samarbeid med myndigheter.  

Boken er kun trykt i begrenset opplag, og vil i hovedsak formidles via den leservennlige publiseringsformen e-blad. Les boken ved å følge linken øverst i artikkelen.