Den internasjonale telekomunion, ITU, og sjefene for Cisco og Ericsson lobber for tiden for å få IKT inn i klimaavtalen som skal fremforhandles i København i desember, skriver Businessgreen.com.
ITU har lenge jobbet for å få grønne it-prosjekter inkludert i CDM – clean development mechanism eller kvotekjøp på godt norsk – eller dens etterfølgere.
CDM innebærer at rike land kjøper kvoter som finansierer grønne utviklingsprosjekter i fattige land og omfatter i dag mange prosjekter knyttet til energieffektivitet og fornybar energi. Nå ønsker man å inkludere smarte it-prosjekter, som intelligent transport, intelligente strømnett eller grunnleggende infrastruktur som bredbånd.
For eksempel ville et telekomselskap som erstatter gamle mobilmaster i et utviklingsland med nye basert på solenergi, få kreditter innenfor CDM-systemet. Dette vil gavne utviklingslandene, mener ITU. Generalsekretæren i FN, Ban Ki-moon, er visst enig og vil nevne IKTs rolle i sin åpningstale i København.

IKT er en grunnleggende infrastruktur som kan være med å løfte u-land ut av fattigdom på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte, ved å hoppe over høykarbonparadigmet vi så lenge har sittet fast i. Jeg håper at nettopp slikt klimaarbeid som også har positive virkninger på fattigdomsproblematikk kan diskuteres og eventuelt prioriteres i København.