Agenda:

0830-0900 – Registrering. Samtlige deltagere får utlevert heftet «Vi kan, vi vil og vi skal»

0900-0905 – Velkommen, ved Per Morten Hoff

0905-0930 – ”Vi kan, vi vil og vi skal” – Per Morten Hoff lanserer boken om Grønn IT

0930-1015 – Effektivisering av it-utstyr og –løsninger på datasenteret

– Intility-gründer Trygve Skibeli sparte en halv million i året på å bli mer miljøvennlig – selv om målet var bedre oppetid og mer effektiv drift

– Erich Wessel i GRIP informerer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen for ikt-bedrifter. Og Kjetil Nordbye i ikomm forteller hvordan Lillehammer-bedriften skal bli Norges grønneste datasenter og Norges første Miljøfyrtårnsertifiserte ikt-bedrift. 

1015-1030 pause med kaffe og te

1030-1130 – Effektivisering  i bedriftene

– Ved å ta i bruk ny teknologi eller outsource, kan små bedrifter oppnå mange av de samme fordelene som store virksomheter. Med energieffektive og miljøvennlige leverandører, får kundene mer miljøvennlige løsninger enn de kunne produsert selv.
Arne Snekkenes forteller om ErgoGroup som har virtualisert store deler av serverparken sin. Inntil 30 kunder kan få sin virtuelle server på samme fysiske server.   

– Nettverksoptimalisering: Cisco presenterer Aker Kvaerner-løsningen «Connected Real Estate»

– Med Software as a Service trenger du ingen server – 24SevenOffice og Retura

1130-1200 – Den danske stat satser på Grønn IT. Adam Lebech ved den danske IT- og telestyrelsen er ansvarlig for satsingen og forteller om tiltaket – via videokonferanse fra Tandberg.

1200-1300 – lunsj

1300-1345 – Energieffektivisering av pc’er og printere

– Det finnes 1 milliard pc’er i bruk på kloden i dag. TCO forteller hva man kan gjøre for å redusere energibruken.

– Ementor har halvert papirbruken og redusert energibruken kraftig ved hjelp av smarte printløsninger fra HP.  

1345-1400 – pause med kaffe, te og kaker

1400-1515 – IT som reduserer de øvrige arbeidsprosessenes karbonutslipp

Green IT beyond the data centre: Andrew Skinner fra Accenture England setter opp et rammeverk og viser frem noen engelske case (nb foredraget vil holdes på engelsk)

– Eva Noer i ITFarm viser frem tilbudsweb.no, der e-blad erstatter de tusenvis av annonsebladene vi enten reserverer oss mot eller kaster rett i gjenvinningsdunken. IKT-Norge bruker denne teknologien når vi legger ”Vi kan, vi vil og vi skal” ut på web

– Zeekits flåtestyringsverktøy effektiviserer arbeidet i energiselskapet Fortum, og reduserer kjøring til et minumum.

– Med utgangspunkt i Microsofts teknologi for Unified Communication, digitalt samarbeid og informasjonshåndtering, har Telenor tatt i bruk kommunikasjonsløsninger som gjør dem i stand til å erstatte mye av sin reisevirksomhet med ulike former for virtuelle møter.

1515-1530 – Geografiske informasjonssystemer til bruk i miljøledelse og miljøarbeid:

– Geodata presenterer sin kjøreanalyse, som viser at Geodatas ansatte sparer inn utslipp av 61 tonn Co2 i året på at arbeidsplassen flyttes til nabolaget rundt Oslo S. 

15 30 – 15 45 – oppsummering ved Per Morten Hoff