Generalsekretær i Per Morten Hoff i IKT-Norge skapte engasjement for miljøvennlig IT da han presenterte Grønn IT for Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og eNorge-Forum.

– IKT-næringen er en miljøsynder, og står for to prosent av de totale CO2-utslippene i verden. Likevel er det IKT som gjør mange av klimaløsningene mulige, forteller Per Morten Hoff.

– Norge er det første landet i Europa som har samlet konkurrenter i IKT-bransjen for å bidra i klimadebatten gjennom initiativet Grønn IT, sier han.

Grønn IT har som mål å bidra til bevissthet rundt de miljøvennlige løsningene IKT-næringen tilbyr, og være en kunnskapsressurs for virksomheter som vil redusere sin miljøpåvirking.

Hoff kom med en sterk oppfordring til myndighetene om å sette høyere krav når de som en stor aktør kjøper inn IT-utstyr. Grønn IT mener blant annet at det Norge bør og skal legge miljøkriterier til grunn for offentlige innkjøp.

– Det er viktig å profesjonalisere miljøkriteriene, slik at det blir et verktøy for offentlig sektor når de kjøper nytt IT-utstyr. Som bransje er det mye vi kan gjøre, og det må vi bidra med nå, sier han.

Norge ligger etter i forhold til miljøkriterier for offentlige anbud. Under gårsdagens møte understreket Hoff at de bør ligge i forkant som en del av regjeringens klimaløfte, og i tillegg utføre en energivurdering av alle offentlige serverparker og datarom. Den pålagte miljørapporteringen i årsberetningen bør også skjerpes.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys stilte seg svært positiv til Grønn IT, og uttrykte begeistring for arbeidet IKT-Norge og Grønn IT har gjort så langt.

– Jeg får hakeslepp av det store, men likevel ukjente arbeidet som er blitt gjort på grønn IT. Dette er definitivt et emne som vi må se mer på framover og bringe videre til klimaløftepanelet, uttalte hun til digi.no.

Grønn IT oppfordrer også virksomheter til å knytte energibruk fra datautstyr til IT-budsjettet. En synliggjøring av utgiftene kan føre til større bevissthet.

-Virksomheter som ser hvor store strømutgifter de bruker til IT vil ønske å ta grep om energibruken, mener Hoff.

eNorge-Forum er en arena for debatt og meningsutveksling mellom Fornyingsdepartementet og kompetansemiljøer på IKT-området. e-Norge-forums deltakere oppnevnes av Fornyings- og administrasjonsministeren.