Rosings Grønn IT-pris skal bidra til å øke synligheten av ITs positive bidrag til miljøarbeid i Norge. Konkurransen om prisen er åpen for norske produkter, produktanvendelser samt utviklings- eller organisasjonsprosjekter, hvor IT bidrar til direkte eller indirekte miljøgevinster. Det stilles ikke krav om at alle komponenter i løsningen skal være utviklet i Norge.

– I EU og OECD ser vi et sterkt fokus på grønn og smart IKT. Der er IKT en vesentlig muliggjører av lavkarbonsamfunnet. Vi ønsker å bidra til å løfte dette perspektivet i Norge, sier juryformann Benedicte Fasmer Waaler, som også er prosjektleder i IKT-Norges prosjekt Grønn IT.

– I Norge har vi gode miljøer innenfor flere smarte / grønne områder som smart transport, smarte strømnett, smarte bygg, overordnet arealplanlegging ved bruk av IKT og grønne datasentre – og ikke minst har vi noen forbilledlige brukere, som kombinerer flere løsninger i sitt klimaarbeid. Juryen ønsker å få inn forsknings- og utviklingsprosjekter – der gevinstene fortsatt befinner seg ”på tegnebrettet” – så vel som inspirerende anvenderprosjekter – altså beste praksis, der en god bruker arbeider med å realisere gevinster fra ett eller flere delprosjekter, sier Waaler.

De nominerte må vise til arbeid der IKT er en viktig forutsetning for energieffektivisering eller optimalisering av ressursbruk, gjennom forbedring av eksisterende prosesser eller muliggjøring av nye og mer miljøvennlige forretningsmodeller eller forretningsprosesser.

Juryutvidelse
Prisen skal utdeles for andre gang. I årets jury sitter hele juryen fra den første prisen – Stein Arne Nistad fra Gazette, Christoffer Paur Knudsen fra Styrkr, Marianne Moe fra ErgoGroup og Tarje Bjørgum fra Abelia. Benedicte Fasmer Waaler fra IKT-Norge vil lede juryen.

I år har juryen også fått med seg Holger Schlaupitz fra Norges Naturvernforbund. Holger er fagansvarlig for energi, klima og transport i Naturvernforbundet.

– Det er veldig spennende at vi i år har fått Holger Schlaupitz med i juryen. Han vil nok hjelpe oss til å løfte blikket og se hva som virkelig kan ha stor effekt, ikke bare i Norge men globalt, sier Waaler.

Prosess
Juryen vil legge vekt på dokumenterte og potensielle miljøgevinster, samt gjenbruks- og produktifiseringsmuligheter (også internasjonalt). Alle nominerte løsninger til prisen vil vurderes, og juryen ber om en begrunnelse innen 5. oktober 2010. Enkelte av kandidatene vil bli bedt om å gi en presentasjon for juryen i slutten av oktober.

Premieutdelingen skjer den 22.november.  For å nominere din kandidat, gå til www.rosing.net

For mer informasjon, kontakt Benedicte Fasmer Waaler på 45 00 21 06