– Nå
har Norge muligheten til å kapre en plass på et område som vil være
enda viktigere i fremtiden. Men det betinger at politikerne tør å satse
– både i bredbåndspolitikken og i it-politikken, sier Benedicte Fasmer
Waaler, prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge.

Rapporten ”Sky
og fjordane”  tar for seg både internasjonal teknologiutvikling som
cloud computing, og status på datasentre i Norge. 

Norge har
ren og rimelig strøm fra vannkraft, naturlig kulde og få
naturkatastrofer i tillegg til økonomisk og politisk stabilitet. Disse
faktorene gjør at vi kan tilby datasentertjenester med lavt CO2-avtrykk
også utenfor landets grenser – levert enten av internasjonale aktører
som etablerer seg her, eller norske aktører.

– Vi tror at
grønn, stabil strøm vil bli enda sterkere vektet etter hvert som stadig
flere forbrukere og firmaer stiller klimakrav til de produktene de
kjøper. For it-baserte tjenester – alt fra musikk til bankkontoen – vil
dette kreve et CO2-regnskap som følger produktet gjennom hele
verdikjeden, ned til datasenteret. På sikt vil slike krav styrke Norges
konkurranseposisjon ytterligere, sier Fasmer Waaler.

Offentlige krav og tiltak
IKT-Norge mener imidlertid at en slik utvikling krever at vi rydder i egen bakgård.

–IT-næringen må få insentiver til å gjøre eksisterende datasentre grønnere ved så vel tilskudd som krav, mener Fasmer Waaler.


Per i dag har det offentlige ingen oversikt over driftsutgifter eller
energiforbruk på sine mange datasentre. Det er ingen statlige pålegg
eller insentiver for å gjøre eksisterende private og offentlige
datasentre mer miljøeffektive. I Sverige og Danmark er det derimot
aktiv støtte og oppmuntring til konsolidering og effektivisering av
offentlige datasentre, fortsetter Fasmer Waaler. 

Ifølge rapporten kreves det også et kontinuerlig fokus på bredbånd for å sikre nærhet til internasjonale markeder.

– Norge
gikk glipp av en enorm mulighet da vi lot være å legge kommersielt
tilgjengelig fiber i den undersjøiske Norned-kabelen som går til
Nederland. Og den bebudete fiberkabelen fra Japan til USA via Finnmark
har vi ikke hørt om på 4 år.  Dersom muligheten for å legge fiber i
undersjøiske kabler til kontinentet eller de britiske øyer oppstår
igjen bør vi ikke la den gå fra oss, men benytte den til å forbedre
kommunikasjonsveier til Europa for øvrig, sier Waaler.  

Innspill til bredbåndspolitikken
Fornyings-
og administrasjonsdepartementet har vært med å finansiere rapporten,
som ble presentert for Heidi Grande Røys personlig. 

– Vi vil
skynde oss på dette feltet. Her kan det være store muligheter for Norge
til å bidra til klimagevinster. Rapporten er svært interessant. Det er
også positivt at den er såpass konkret. Vi sender derfor nå rapporten
videre, blant annet som et innspill til de som sitter og utreder den
fremtidige bredbåndspolitikken, sier fornyingsminister Heidi Grande
Røys.

Inn i skyen
I ”Sky og fjordane”
drøftes også effekten som trenden med ”cloud computing” – fleksible og
skalerbare it-tjenester levert over internett – kan ha på norsk
offentlig forvaltning.  Cloud-inspirerte løsninger bør vurderes i
offentlig sammenheng, mener IKT-Norge.

– Vi stiller oss
positive til å delta i en workshop med it-bransjen om mulige
fremtidsscenarier for grønnere IKT som inkluderer eller er inspirert av
cloud computing , avslutter Grande-Røys, som gjerne vil ha med de
offentlige spydspissene innen IKT, som for eksempel Skatteetaten og NAV
i det videre arbeidet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Benedicte Fasmer Waaler
IKT-Norge/Grønn IT
E-Post: bw@ikt-norge.no
Tlf: 45002106

*Grønne datasentre: Dette er et begrep uten en allmenngyldig
definisjon. I ”Sky og fjordane” defineres et grønt datasenter ut fra
tre hovedtrekk: grønn strøm, energieffektivitet i alle ledd og
miljøledelse.
Om Grønn IT
Grønn IT er et prosjekt i regi av
IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et
bedre klima. Grønn IT ble lansert i september 2007, og teller per mai
2009 34 medlemmer. Gjennom Grønn IT viser bransjen at vi vil ta ansvar
for våre bidrag til miljøproblemene. Vi vil også synliggjøre hvordan vi
minsker de negative effektene av it, og vise hva teknologi kan gjøre i
miljøkampen. Mer: www.gronnit.no