– Nå har Norge muligheten til å kapre en plass på et område som vil være enda viktigere i fremtiden. Men det betinger at politikerne tør å satse – både i bredbåndspolitikken og i it-politikken, sier Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge.

Rapporten ”Sky og fjordane”  tar for seg både internasjonal teknologiutvikling som cloud computing, og status på datasentre i Norge. 

Norge har ren og rimelig strøm fra vannkraft, naturlig kulde og få naturkatastrofer i tillegg til økonomisk og politisk stabilitet. Disse faktorene gjør at vi kan tilby datasentertjenester med lavt CO2-avtrykk også utenfor landets grenser – levert enten av internasjonale aktører som etablerer seg her, eller norske aktører.

– Vi tror at grønn, stabil strøm vil bli enda sterkere vektet etter hvert som stadig flere forbrukere og firmaer stiller klimakrav til de produktene de kjøper. For it-baserte tjenester – alt fra musikk til bankkontoen – vil dette kreve et CO2-regnskap som følger produktet gjennom hele verdikjeden, ned til datasenteret. På sikt vil slike krav styrke Norges konkurranseposisjon ytterligere, sier Fasmer Waaler.

Offentlige krav og tiltak
IKT-Norge mener imidlertid at en slik utvikling krever at vi rydder i egen bakgård.

–IT-næringen må få insentiver til å gjøre eksisterende datasentre grønnere ved så vel tilskudd som krav, mener Fasmer Waaler.

– Per i dag har det offentlige ingen oversikt over driftsutgifter eller energiforbruk på sine mange datasentre. Det er ingen statlige pålegg eller insentiver for å gjøre eksisterende private og offentlige datasentre mer miljøeffektive. I Sverige og Danmark er det derimot aktiv støtte og oppmuntring til konsolidering og effektivisering av offentlige datasentre, fortsetter Fasmer Waaler. 

Ifølge rapporten kreves det også et kontinuerlig fokus på bredbånd for å sikre nærhet til internasjonale markeder.

– Norge gikk glipp av en enorm mulighet da vi lot være å legge kommersielt tilgjengelig fiber i den undersjøiske Norned-kabelen som går til Nederland. Og den bebudete fiberkabelen fra Japan til USA via Finnmark har vi ikke hørt om på 4 år.  Dersom muligheten for å legge fiber i undersjøiske kabler til kontinentet eller de britiske øyer oppstår igjen bør vi ikke la den gå fra oss, men benytte den til å forbedre kommunikasjonsveier til Europa for øvrig, sier Waaler.  

Innspill til bredbåndspolitikken
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har vært med å finansiere rapporten, som ble presentert for Heidi Grande Røys personlig. 

– Vi vil skynde oss på dette feltet. Her kan det være store muligheter for Norge til å bidra til klimagevinster. Rapporten er svært interessant. Det er også positivt at den er såpass konkret. Vi sender derfor nå rapporten videre, blant annet som et innspill til de som sitter og utreder den fremtidige bredbåndspolitikken, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Inn i skyen
I ”Sky og fjordane” drøftes også effekten som trenden med ”cloud computing” – fleksible og skalerbare it-tjenester levert over internett – kan ha på norsk offentlig forvaltning.  Cloud-inspirerte løsninger bør vurderes i offentlig sammenheng, mener IKT-Norge.

– Vi stiller oss positive til å delta i en workshop med it-bransjen om mulige fremtidsscenarier for grønnere IKT som inkluderer eller er inspirert av cloud computing , avslutter Grande-Røys, som gjerne vil ha med de offentlige spydspissene innen IKT, som for eksempel Skatteetaten og NAV i det videre arbeidet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Benedicte Fasmer Waaler
IKT-Norge/Grønn IT
E-Post: bw@ikt-norge.no
Tlf: 45002106

*Grønne datasentre: Dette er et begrep uten en allmenngyldig definisjon. I ”Sky og fjordane” defineres et grønt datasenter ut fra tre hovedtrekk: grønn strøm, energieffektivitet i alle ledd og miljøledelse.
Om Grønn IT
Grønn IT er et prosjekt i regi av IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et bedre klima. Grønn IT ble lansert i september 2007, og teller per mai 2009 34 medlemmer. Gjennom Grønn IT viser bransjen at vi vil ta ansvar for våre bidrag til miljøproblemene. Vi vil også synliggjøre hvordan vi minsker de negative effektene av it, og vise hva teknologi kan gjøre i miljøkampen. Mer: www.gronnit.no