For å svare på spørsmålet har Utdanningsdirektoratet og Norsk språkråd kommet med en tilrådning om hvilke grammatiske termer som bør brukes i skoleverket, og i utvikling av blant annet digitale læringsressurser. Tilrådningen finner du her