osloskolenlogo_eskills_90h

120 elever er i gang: Tre dager med gründercamp, et opplegg i regi av IKT-Norge, Ungt Entreprenørskap Oslo og Teknisk Museum. Elevene får et kort tidsrom, i dette tilfellet tre dager, på å løse oppdraget. Oppdraget handler om deres egen hverdag: Lag en idé til en digital løsning som forbedrer skolehverdagen.
Arbeidet resulterer i en presentasjon med en modell av løsningen i tillegg til en forretningsplan. Frivillige fra våre medlemsbedrifter fungerer som veiledere i prosjektet, og flere vil sitte i juryen som plukker ut de beste forslagene. Vinnerlaget vil få muligheten til å presentere ideen sin hos gründerkollektivet Mesh. Grundercampen er en del av IKT-Norges arbeid med EU-prosjektet  » eSkills for jobs».