Det er Utdanningsdirektoratet, Norgesuniversitetet og VOX som har utarbeidet utkastene til strategiene, på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Strategiene skal blant annet bidra til å etablere velfungerende marked for kjøp/salg av digitalt innhold i utdanningssektoren. Høringsutkastene finner du her.

Høringsfristen er 25. februar. Hvis du ønsker å komme med innspill til IKT-Norges høringsuttalelse, ta kontakt med prosjektleder Heidi Arnesen Austlid innen 15. februar på telefon 90 74 52 10 eller e-post heidi.arnesen.austlid@ikt-norge.no.