Samordningen skal først og fremst gi verdi for brukerne og borgerne, ikke for etatene og leverandørene. Tilgjengelighetsaspektet, demokrati- og velferdsgevinstene ved døgnåpen forvaltning og elektronisk saksbehandling bør danne det viktigste fundament for det videre arbeid.

Les mer her: