Samtlige deltagere i programmets to første kull, har tatt større faglig og personalmessig ansvar i ettertid.

Forventningene er derfor høye når IKT-Norge i dag setter i gang med kull tre, som kan skilte med 14 talenter – en rekord.

Dialogbasert kunnskapsdeling
Oda-programmet varer i ett år og er basert på dialog og kunnskapsdeling. Fokus er på strategisk ledelse og faglig vekst for hver enkelt deltager.

Deltagerne er utvalgte kvinnelige talenter som matches med utvalgte erfarne  ledere, som kalles agenter. Talenter og agenter jobber sammen i et år. I tillegg kommer fagsamlinger, prosjektoppgave og individuell coaching.

  – Oda-programmet ble igangsatt for å bidra til mangfold i bransjen. Programmet har vært en ubetinget suksess, for deltagerne såvel som for bransjen, og vi er stolte over å føre tradisjonen videre, sier Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.  

Knekker koder

Anne Grethe Solberg, faglig leder i programmet, har forsket på hvilke koder en må beherske for å komme gjennom «glasstaket» som kvinnene tradisjonelt stanger hodet i, på vei fra en mellomlederstilling til en topplederstilling.

De utvalgte talentene har potensiale til å nå gjennom glasstaket. På fellessamlingene får de verktøyet de trenger for å knekke kodene. Og i parrelasjonen får de øvet seg på bruk av kodene.

 

Les mer om Oda talentprogram under www.ikt-norge.no/oda