NRK melder i dag at ledelsen i Helse Sør-Øst anbefaler å sette ut sentrale deler av drift av IT-infrastrukturen til utenlandske aktører.

Fagforbundet beklager at de i en pressemelding som ble sendt ut i dag tidlig kom i skade til å gi uttrykk for at:  “IKT-Norge er bekymret over at sensitive data kan utnyttes av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over en større del av driften”, sier nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug.

Dette medfører ikke riktighet. Fagforbundet erkjenner at dette ikke er IKT-Norges syn i saken og har nå sendt dementi til NTB og fjernet IKT-Norge fra saken på sine nettsider.

IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid understreker at IKT-Norge er opptatt av ivaretakelsen av personvernet – i alle saker. Dette handler ikke om outsourcing eller ikke outsourcing, men at data skal ivaretas skikkelig uansett hvordan systemer driftes. – Det er en meget viktig debatt å ha kontroll med helsedata. Men saken som den er vinklet her er feil, sier hun. Austlid påpeker videre at personvern vil være like strengt ivaretatt av internasjonale aktører som norske.

Det handler om å frigjøre ressurser, og dreie midlene over til å drive med kjerneoppgaver og innovasjon for å skape et bedre helsevesen innenfor budsjettrammene, og øke kvaliteten på pasientsikkerhet.

Heidi Austlid fremhever at helsesektoren står overfor store digitale utfordringer fremover, og at ivaretakelse av helsedata er en av disse. – Vår næring vil være den viktigste premissleverandøren fremover. Vi trenger en debatt der alle kan bidra. Og vi ser fram mot konstruktive diskusjoner med Fagforbundet, El&IT-forbundet og andre sentrale aktører.

Vi beklager at IKT-Norge ble sitert i denne saken, uten at de kontaktet oss. Men vi ser oss ferdig med dette nå og er glad for at Fagforbundet tok hurtig grep da feilen ble avdekket.