Fredrik Syversen (IKT-Norge) hadde en kort med kraftig appél til politikerne på frokostseminaret om helse og it. (Foto: Erik Holten)
Fredrik Syversen (IKT-Norge) hadde en kort men kraftig appell til politikerne på frokostseminaret om helse og it. (Foto: Erik Holten)

På Computerworlds frokostseminar om helse og it presenterte IKT-Norge en heidundrende helsedebatt.

Norsk helsesektor har ligget langt etter i kommunikasjon med innbyggere. Ikke har vi online tilgang til journalene våre, ikke kan vi kommunisere med helsepersonal gjennom epost eller videokonferanse, timebestilling er fragmentert og kvalitetsdata om sykehus er ikke tlgjenglig.

Men det ser ut at noen endrer seg. Politikere står i kø for å love oss bedring. På Computerworld frokostseminar om helse og it, torsdag 22. august, diskuterte FrP, Høyre og Ap sine visjoner for teknologibruk i fremtidens helsevesen.

Innsyn i journaler

Dagen ble åpnet av Fredrik Syversen, som kort adressertes poltikernes ansvar til å sette fart på utviklingen i helsesektoren.

Tone Trøen (H) var den første av tre politiekre som la frem partiets tanker om teknologi i helsesektoren. Den kommende Storingsrepresentanten sa seg enig i mange av de visjonene som har kommet frem i Stortingsmeldinger det siste året, men påpekte at den rødgrønne regjeringen har fått alt for lite til i løpet av sine åtte år. Hun mente at det hadde vært mange meldinger men lite faktisk endring til det bedre. Hun trakk frem det etiske dilemmaet ved at vi ikke synes og gi våre helsearbeidere systemer som virker støttende og ikke oppleves som barrierer.

Ifølge Trøen ønsker Høyre et løft for IKT.

– Ikke bare pasientene, men også helsearbeidere fortjener systemer som fungerer.”

Trøen ønsker også å involvere pasientene mye mer i behandlingsforløpet.

– Pasienter bør få tilgang til sine helsejournaler via internett.”

– Ap gjør for lite

Etter noen faglige presentasjoner var det tid for en politisk debatt i regi av IKT-Norge. Helserådgiver Jon Georg Dale (FrP) henviste til  partiets nye “fremtidenshelsevesen.no” som en idé om hvordan innbyggere kan forvente å ha tilgang til helsetjenester etter et regjeringsskifte. Han utfordret den nåværende regjeringen med at de snakker for mye, men har fått etter åtte alt for lite til.

– Vi trenger et samlet nasjonalt system for pasientjournaler i Norge. Det betyr ikke at alle skal bruke det samme system, men leveranørene må pålegges at informasjon kan utveksles, sa Dale.

Robin Kåss, statssekretær for Ap i helsedepartementet, lurte på om Dale var ansatt i Helsedirektoratetet. Han henviste til FrPs helseportal.

– Jeg må berømme FrP, de har laget en virtualisering av vår Stortingsmelding «Én innbygger – én journal» som er bedre enn det vi har klart selv.

Kåss og Dale var på mange områder enig i retningen norsk helsevesen skal ta, men krnaglet mest om organisering, tempo og pengerbruk. Der FrP ønsker mer investeringspenger i IKT og mindre byråkrati, mente Kåss at det er mange gode prosjekter på gang, nettopp takket være byråkratiet.

– FrP tror det handler bare om å bruke mer penger. Vi har bevilget 12 milliarder til IKT på sykehusene de siste åtte årene, og har planlagt nye 12 milliarder til de neste fire årene. Det jobbes med E-resept, helsenorge.no og mange andre prosjekter, sa Kåss.

Debatten ble ledet av Nard Schreurs, IKT-Norge og tidligere redaktør i Computerworld It-helse.

Hele programmet finner du her.

http://admin.idg.no/ithelse2013/