Hvem er produsentene, leverandørene og hvordan drives programvarebedriftene som styrer det meste av hverdagen vår?

Hvordan reagere de på lavkonjunkturen? Hvem driver frem løsninger innen fri programvare, ’cloud computing’ og flere av de nye begrepene? Og ikke minst: hva er verdiskapningen og eksportverdien for norsk programvare?

Vi får svar på de fleste spørsmål gjennom undersøkelsen ”International Software Industry Survey 2010” som nå er åpnet for besvarelser. Undersøkelsen er en internasjonalisering av 10 års erfaring med programvareundersøkelser i Finland og kommer etter hvert i flere Europeiske land.

Formålet med undersøkelsen er å produsere informasjon om status for norske og europeisk programvarebransje. Målgrupper som besvarer undersøkelsen er leverandører av programvare og tilhørende tjenester, inkludert elektronisk innhold. 374 norske programvarebedrifter har i dag fått tilsendt en svarkode, men det er 9766 foretak målgruppen i flg. SSB, så vi ber alle gode krefter om å invitere til faktadugnad. Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn påhttp://www.softwareindustrysurvey.org. Informasjon om tidligere undersøkelser finner du påwww.ematch.no/reports. Dersom foretaket er en del av et konsern, ber vi om foretaksnr. og tall for hele konsernet. På den måten får vi også målt eksport via datterselskaper som er registrert i utlandet. Eksporttall er særdeles viktig i dialogen med myndighetene. Frist for besvarelsen er satt til 1. november 2010. På forhånd takk for informasjonsspredning og deltakelse.

Ta gjerne kontakt med Bård Kroghus ved spørsmål:

tlf: (+47) 958 55555, e-post: baard@infosector.no