IKT-Norge inviterer torsdag 12. desember til høringsmøte om endringer i virkemiddelapparatet basert på rapporten fra Deloitte og Menon Economics.

fddg

Bakgrunnen er at Regjeringen nå gjennomfører en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet med gjennomgangen er å sørge for at vi får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene vi kanaliserer gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Meld deg på her

Deloitte, Menon Economics, Oxford Research samt danske Struensee har gjennomført en vurdering av dagens virkemiddelapparat og kommet med anbefalinger om endringer som gir bedre måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk. Regjeringen har ikke tatt beslutninger knyttet til konsulentenes anbefalinger.

På bakgrunn av områdegjennomgangen og innspill fra berørte parter vil regjeringen gjøre sine vurderinger av hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet skal innrettes fremover. Sammen med dere ønsker vi å få til et samlet innspill om mulig.

Vi ønsker å gi innspill på følgende:

  • Ryddige grenseflater og avklarte roller
  • Et virkemiddelapparat på brukernes premisser
  • Godt samspill lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Mest mulig effekt av virkemidlene
  • Effektiv organisering, styring og administrasjon
  • Vi ber om vurderinger av rapportens innhold generelt og av de 27 anbefalingene spesielt. Der dere ser muligheter for alternative løsninger, ber vi dere om å beskrive disse

Les rapporten her – spesielt de 27 tiltakene