Tone Trøen Stortingsrep. H, Helse
Tone Trøen
Stortingsrep. H, Helse

IKT-Norge trommet sammen mange av de største leverandørene av IT til helsevenseet for å gi innspill til Høyres stortingsgruppe. Høyre stilte med representanter fra helse-, nærings- og arbeids- og sosialkomiteen på møtet som fant sted hos Making Waves i sentrum av Oslo.

– Høyre sitter med regjeringmakten og helseministeren, og saker må nå forhandles i Stortinget; noe som gjør det svært viktig å holde stortingspolikerne informert om hvilke utfodringer vi som bransje har for å få fart på informasjonsflyten i norsk helsevesen, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge. Fem selskaper møttes for å gi hver sine korte innspill til politikerne som fikk mye å tenke på. Alle fikk tre minutter hver til å komme med sine innspill. I tillegg hadde vi gjestebesøk fra IKT-direktør i Vestre Viken, Robert Nysturen som bl.a. skal bygge nytt sykehus i Buskerud.

Anbud, anbud, anbud og innsatsstyrt finansiering…
Uten unntak la alle vekt på at det offentlige anbudsregimet som vi lever under i dag, med et voldsomt fokus på pris og lite fokus på brukervennlighet, bruk av standarder og kjennskap til kompleksiteten i helsevesenet er én av grunnene til at vi tilsynelatende ikke har kommet lengre i informasjonsflyten i helsevesenet. Legger man til utfordringene knyttet til et regelverk som til en viss grad forbyr informasjonsutveksling på tvers av institusjoner, så ligger mye av svaret der, mente bransjen.
Innsatsstyrt finansiering, såkalt «stykkpris», ble også kraftig kritisert. Stykkprisfinansieringen i norsk helsevesen er som oftest basert på at man fysisk møter opp. Det betyr i realiteten at digitale helsetjenester eller bruk av telemedising i all hovedsak ikke er lønnsomt for sykehusene, tvert i mot. Eksempel er bruk av videokonferanse, der ekspertene ikke møter pasienten fysisk og i dagens regelverk heller ikke får betalt, der får det sykehuset der pasienten møter opp pengene.