De tre første spesialutlysningene i Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning er på 350 millioner kroner og utgjør bare starten på et ti år langt program for IKT og digital innovasjon.

Satsingen går bredt ut, både på grunnforskning og målrettet anvendt forskning, forskningsbasert innovasjon så vel som formidling og implementering av resultater:

Det er et mål å få fram kunnskap og teknologi som skal bidra til IKT-løsninger som fremmer økt produktivitet og effektivitet.

Fristen for å søke på disse tre første utlysningene er allerede 11. februar 2015:

  1. 150 millioner til forskning som kan bidra til utviklingen av et trygt informasjonssamfunn
  2. 100 millioner til IKT for helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Den første skal bygge fag og kompetanse innenfor IKT-sikkerhetsfeltet, den andre skal bidra til verdiskaping og effektivisering innen helsesektoren, og den tredje har som tema utviklingen innenfor områder som sosiale medier, stordata og komplekse systemer, og reiser spørsmål om personvern, åpenhet/transparens, trygghet, sikkerhet og inkludering.