Tyskland

Mange europeiske land diskuterer nå en Industri 4.0 satsning. De fleste ser til Tyskland som har satt dette skikkelig på dagsordenen. Industri 4.0 fremstår nå som Tysklands viktige reformprogram for industrien, og det er meget godt forankret.

Tyskland omtaler deres program “Industrie 4.0” som den fjerde industrielle revolusjon. Et samlet Tyskland satser på digitalisering av industrien for å opprettholde konkurrenskraft og innovasjon. Men det er ikke bare i Tyskland man snakker om Industri 4.0. USA og Japan er langt fremme med tiltak for å styrke industrien og næringslivet.

«Industrie 4.0» – den fjerde industrielle revolusjon

I The Economist kan man lese:

“It is not just German carmakers which worry about this sort of future, however. The American tech giants are also trying to establish platforms for the “smart home”, which collect data from appliances, heating systems and the like. “Whoever controls the platforms will rule the future,” declares Henning Kagermann, the head of Acatech, who coined the term “Industrie 4.0” for German industry’s collective efforts to make the transition to a digital, internet-connected future.”

Videre skriver de:

“The government is trying to help. It has taken the lead in Industrie 4.0, creating around it an unwieldy structure that ropes in everyone from trade associations and ministries to unions and academics. Only in a country with Germany’s corporatist tradition would an effort to make businesses more agile and responsive to change be so stuffed with steering committees, working groups and advisory boards.”

Hva er Industri 4.0?

Men hva er da Industri 4.0? Politikk? Teknologi? Vårt svar er at det er begge deler. Den industrielle revolusjon lar seg ikke gjennomføre uten politisk medvirkning. Industri 4.0 handler om næringspolitikk, det handler om samfunnsutvikling og det handler om kunnskap og kompetanse. Dette er noe som Tysklands initiativ viser veldig godt:

Som en følge av Industri 4.0 har den tyske regjeringen besluttet å øke antallet IKT-studenter dramatisk. Fordi digital kompetanse spiller en nøkkelrolle i å fornye industrien og næringslivet. Skal vi være beredt på å øke norsk næringslivs konkurransekraft er tilgang på kompetanse helt essensielt.

Det handler ikke bare om å digitalisere og forbedre eksisterende prosesser. Det handler også om om å utvikle nye forretningsmodeller. Industri 4.0 er innovasjon i praksis. derfor handler det om langt mer enn den tradisjonelle industrien.

Industri 4.0 er innovasjon i praksis

Matthias Machnig, statssekretær i den tyske regjeringen, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, oppsummerer Industri 4.0;

– Industrie 4.0 is of great importance for Germany. We want to build on our existing strengths as an industrialized nation. We want to show through practical examples that the digitization of production processes offers enormous opportunities for growth and employment. In this respect, it is important that industry and the digital economy create stronger links.

Norge

Norsk næringsliv står foran store utfodringer. Kravene skjerpes i takt med økt internasjonal konkurranse, og evnen til omstilling blir stadig viktigere. Nye næringer må etterhvert overta som vekstmotor i økonomien. Men omstilling i næringslivet krever også en omstilling av næringspolitikken.

Norsk næringsliv står foran store utfodringer