Forskning: Hvileskjæret erstattet med buljongpar
IKT-Norge er bekymret for at vi ikke når FoU-målene med årets budsjett. Økningen på 3 prosent kompenserer ikke for kuttet i basisbevilgningen i 2007. I tillegg skaper regjeringen et dilemma for UH-sektoren ved å øke med 350 stipendiatstillinger uten å bevilge tilsvarende til veiledning. IKT-Norge er positive til økningen i forskningsfondet, og videre er det gledelig med en satsing på rekruttering, realfag og internasjonalisering. Likevel hadde vi forventet en større satsing på Norges framtid; kunnskap og forskning. Unnfallenheten på å satse på fremtiden, mens landet vårt bokstavlig talt skvulper over av oljepenger tror vi kommer til å bli stående i fremtidens lærebøker som et historisk feilgrep. Mens utenlandske bedrifter nyter godt av norske oljemilliarder må norsk næringsliv og norske FoU-institusjoner greie seg med smuler. IKT-Norge er fornøyd med at regjeringen ikke skjærer ytterligere ned på Skattefunn

Svekking av medeierskap
Fjerning av aksjerabatten er en katastrofe for medeierskap. Dette betyr at det blir mindre attraktivt for ansatte å være medeiere i egen bedrift. Kapitalen vil samles på færre og rikere hender, og er vanskelig å forsvare ut i fra Soria Moria erklæringen. – Dette er svært overraskende all den tid SV fremmet medeierskap som en viktig del av sitt partiprogram for inneværende stortingsperiode, mener IKT-Norge. Ansatte straffes nå for å investere egne penger i egen arbeidsplass. 

Manglende bredbåndsatsing
Bredbånd fikk store og gode bevilgninger i fjorårets budsjett og i revidert. Det var vi svært glad for. Målet om bredbåndsdekning til flest mulig i landet vårt er i ferd med å bli nådd, men vi vet likevel at den siste prosenten er den vanskeligste og mest kostbare å dekke. Til dette er vi tvilende til om 30 millioner er tilstrekkelig. Den planlagte nedleggingen av Høykom er beklagelig. Vi må sikre en kontinuerlig satsing på bredbånd over tid, lik annen infrastruktur. Høyere hastighet vil tvinge seg frem ( i dag er måltallet 500K), og i likhet med veier og jernbane vil bredbånd kreve oppgradering de kommende årene. Dette ser regjeringen ut til å ha glemt. Selv om vi kan leve med et hvileskjær på dette området i 2008, må bevilgningene til bredbånd på sikt holdes på et høyere nivå, om vi ikke skal få forsterket de digitale klasseskillene ut fra geografi. Tilgjengelig høyhastighetsbredbånd er den viktigste forutsetningen for et sterkt næringsliv og bosetting i distriktene i tillegg til den miljømessige gevinsten.

IKT-Norge er fornøyd med at det satses på nytt IT og forvaltingsdirektorat, samt til Nasjonalt Kompetansesenter for fri programvare.

Ingen satsing på IKT og utdanning
Videreføringen av satsing på digitale læremidler er gledelig, men IKT-Norge krever at disse midlene også brukes til kjøp av digitale læremidler. Høstens lærebokkatastrofe viser at en større satsing på digitale læremidler er helt nødvendig. Også i et miljøperspektiv. Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke bevilger ekstra midler til satsing på IKT i lærerutdanning og skoleledelse, ei heller infrastruktur.

For mer informasjon, kontakt

Per Morten Hoff, generalsekretær 92 02 23 54
Eilert Hanoa, styreleder 92 83 29 05
Heidi Austlid 90 74 52 10
Fredrik Syversen 92 03 27 40
Liv Freihow 48 25 09 24