Uansett ser det ut til at vi som næring er heldige i forhold til mange andre næringer. De fleste av IKT-Norges medlemmer har mye oppdrag  nå og ordereserver på 2-6 mnd, i tilegg til løpende kontrakter. Som en helhet vil vi derfor neppe merke nedgangen for fullt før godt ut på nyåret. Finanskrisen kan da være over, men noen ettervirkninger vil nok alle merke.

IKT-Norge er overrasket over en del kjappe slutninger fra finansanalytikere som er svært dystre i sine spådommer. Vi tror at de er svært preget av finanskrisen  siden de står med begge beina oppi den og derfor er mer negative enn markedet.
Vår nærings desidert største kunde er offentlig sektor – og der er det ingen krise. Store IT-prosjekter står i kø i mange år fremover. Privat sektor vil nok være mer forsiktig og beslutninger kan ta lenger tid, men også her ser vi at mange investerer i nedgangstider nettopp fordi de da ser behovet for gevinstrealisering. I høykonjunktur går jo det meste av seg selv.
Når det gjelder lønnsveksten så tror vi at 2009 kommer til å fremstå som et nulloppgjør, dvs kun reallønnsvekst.

IKT-næringen er så langt på ingen måte i noen krise. Men fremtiden er usikker, og da er det lurt å planlegge i henhold til det. IKT-Norges IT-index kommer i desember og da får vi et svar på kommende investeringsplaner for næringslivet og offentlig sektor for 2009.