Undersøkelsen gjennomføres på følgende måte:
1. Registrering av programvareleverandører med foretaksnavn, organisasjonsnr. og kontaktperson på www.infosector.net/pv05.
2. Påfølgende utsendelse av unik link til selve undersøkelsen 2-4 dager etter registrering.
3. Publisering og distribusjon av rapporten ’Programvaresektoren i Norge 2005’ (mars 2006).
Rapporten vil inneholde akkumulerte tall samt en oversikt over hvilke foretak som inngår i programvaresektoren. Ingen individuelle tall vil bli publisert.
Fjorårets rapport finner du når du bruker registreringslinken over. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.