Regjeringen skal i år foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

virkemiddelapparatet nett

– Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Det offentlige tilbudet skal bli ryddigere for brukerne og gi enda mer verdiskaping ut av hver krone. Arbeidet vi starter nå, skal gi oss grunnlag for å vurdere om vi har de rette institusjonene og om arbeidsdelingen er riktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om gjennomgangen.

IKT-Norge deltar aktivt i innspillsarbeidet, og vi vil gjerne høre hva DERE mener om virkemiddelappareatet. Hvordan bidrar det til å gjøre det enklere å etablere, forske, utvikle, kommersialisere, vokse og lykkes i Norge og internasjonalt? Hvordan kunne det vært mer effektivt enn det er i dag?

Send deres innspill og forslag til Liv Freihow, direktør for næringspolitikk, innen utgangen av mars, så skal vi sørge for at de kommer videre: lf@ikt-norge.no