Håndboka ‘Practical knowledge management. Techniques for small and medium sized software companies’, som er laget i FoU-prosjektet EXTRA, distribueres gratis til interesserte medlemmer av IKT-Norge. Bestill boka, og les mer om boka, selvevalueringsverktøy, opplæringsmateriell mm på EXTRA-prosjektets web-side.