Framsikt er en spennende bedrift med bas i Bø i Nordland. Vi tok oss en prat med Halvor Walla, grunlegger av Framsikt sammen med Jo Inge Bræin.

Hei Halvor, hvordan går det?

Det går veldig bra. På jobb fronten er det intensive, spennende og morsomme dager med etablering av selskapet Framsikt i Bø i Vesterålen. Jeg bruker også tid på Gatsoft i Porsgrunn hvor jeg har vært styreleder i noen år.

Hva gjør at du starter eget selskap i Bø i Nordland?

Framsikt er et programvareselskap som leverer fra nettskyen og med hovedtyngden av utviklingsteamet i Bangalore. Målgruppen er kommuner over hele Norge. Vi kan slik sett lokalisere oss hvor som helst i Norge. Vi har valgt Bø og Vesterålen. Det handler om en unik lokal drahjelp i etableringen, en rekke kostnadsfordeler, tilgang på flinke folk samt en god porsjon av et hjerte som banker for Bø i Vesterålen. Har besøkt Bø mye de siste 15 årene og ønsker både bidra med nye arbeidsplasser lokalt samt å kunne bruke mer tid der. Egen arbeidsplass på verdens vakreste sted gjør det lettere.

Handler om en unik lokal drahjelp.

Jeg har startet selskapet sammen med Jo Inge Bræin fra Lillehammer (tidl Visma Unique). Han deler heldigvis min entusiasme for Bø og utnyttelse av fortrinnene for oss som en etablering utenfor de store byene gir.

Hva leverer Framsikt?

Vi leverer en skytjeneste for planlegging, budsjettering og virksomhetsstyring i kommuner. Dette er en løsning som supplerer tilbudet fra de store ERP leverandørene i dette markedet. Vi ser spennende muligheter i dette markedet. Det er også på høy tid at det offentlige markedet for nye godt av de gevinstene som et brukervennlig forretningssystem levert fra skyen gir.

Hvordan har kommunen og virkemiddelaparatet bidratt?

Vi har fått en enorm drahjelp både fra kommunen og fra lokalsamfunnet. Det er både til stor nytte og en sterk inspirasjon i arbeidet med å bygge bedrift. Det handler om gode lokaler, nett tilgang, etableringslån, bistand i rekruttering og en rekke andre store og små bidrag. Det er også flere andre bedrifter som har sett det samme. Nasjonale bedrifter som Thermotransit, Nergaard, Alarm24 og Aleris har betydelig virksomhet i Bø. Jeg og mange andre har lenge hentet gevinster ved offshoring – jeg anbefaler kolleger i IKT bransjen å tenke nytt med innenlands «offshoring» nordover.

Produktutviklingen vår er organisert som et OFU prosjekt (offentlig finansiert utvikling) sammen med Innovasjon Norge, Drammen kommune og Steinkjer kommune. Samarbeidet med Innovasjon Norge er svært godt. I motsetning til en del bransje kolleger som ytrer seg så har vi opplevd veldig god støtte fra virkemidlene til Innovasjon Norge. Kravene de har stilt til oss har vært høyst relevante og nyttige for prosessen.

Jeg anbefaler kolleger i IKT bransjen å tenke nytt med innenlands «offshoring» nordover.

Vi opplever også en veldig bra drahjelp fra målgruppen vår – norske kommuner. Utelukkende positive tilbakemeldinger og mange som engasjerer seg aktivt i innovasjonsarbeidet. Vi har nå 25 kommuner som medvirker som pilotkunder eller med innspill til utviklingen. Vår vurdering er at det finnes mange innovative kommuner i Norge som gjerne vil få til effektivisering og bedre løsninger.

Fra lederstillinger i store IT-selskaper til gründerlivet – hvordan opplever du det?

Utvilsomt en stor overgang og denne gangen visste jeg til en viss grad hva jeg gikk til. Jeg har prøvd det før da jeg i 2001 sluttet i konsernledelsen i Agresso og startet selskapet Serve. Framsikt er en mer kapitalkrevende og komplisert etablering. Håpet er at mange år med erfaring skal kompensere for det.

Når du går fra lederstilling i stort selskap til lite så beholder du fokuset på helhet og strategi, men du får i tillegg et helt annet trykk på det operative, kundearbeid, innovasjon og detaljer. Du må ikke være redd for å brette opp armene og arbeide mye med fag og detaljer. Spesielt jålete på status og tittel bør du heller ikke være. Men for meg gir det en helt unik energi å bygge noe nytt som du utvilsomt vet at skaper en bedre hverdag for andre. At arbeidet skjer sammen med flinke folk og innovative kunder som alle vil være med på prosessen er ekstremt morsomt.

Hva vil du si til de, som tenker på å ta steget men ikke tør?

Har du en god ide, evnen til gjennomføring og gode kunder å jobbe sammen med så er det bare å satse. Men du må tåle mye jobb og kunne leve med press og risiko. Det siste må ikke undervurderes.

Du må tåle mye jobb.

Er det noe spesielt du ønsker at du visst, i etterkant? Noe som du ønsker at du blitt advart for eller noe som du ønsker at du skulle vært mer bevisst på?

Spør meg igjen om tre år….nå er vi midt i svevet.

Nå er vi midt i svevet.

Så til sist Halvor, hvorfor er dere medlem i IKT-Norge?

Jeg har gjennom mange år med og i IKT Norge sett fordelene som både store og små medlemsbedrifter nyter godt av. Arbeidet som nedlegges fra IKT Norge for å bedre våre rammevilkår føles det veldig naturlig å støtte opp om. Jeg har ellers aldri gått fra et arrangement uten å ha nytt godt av de nettverksmulighetene medlemskapet gir. Vi har også stor glede av kontakt med ressurser som Heidi og Fredrik. Innspill, kontakter og tips fra dem er gull verdt i et arbeid som vårt. Det var ellers veldig moro for oss i Framsikt å få besøk av Heidi Austlid på et næringsseminar ifm dronningens besøk i Bø tidligere i sommer.

Stor glede av kontakt med ressurser som Heidi og Fredrik.

Framsikts Jo Inge Bræin, Halvor Walla og IKT-Norges Heidi Austlid
Jo Inge Bræn og Halvor Walla fra Framsikt og IKT-Norges Heidi Austlid i Bø.