Torsdag 12. mai holdt SINTEF konferansen «Hva vil Industri 4.0 bety for norsk produksjon?», hvor sjefsøkonom i IKT-Norge, Roger Schjerva, var invitert for å snakke om hvordan Industri 4.0 skal praktiseres på norsk.

Video av foredraget blir publisert her.

Roger SchjervaVariert teknologinivå i bransjen

«Industri 4.0 med sitt fokus på digitalisering og automatisering er kommet for å bli, og Norge må finne nisjer så vi fortsatt kan drive verdiskaping her til lands. Men innenfor industrien varierer teknologinivået sterkt – så hvordan skal små og mellomstore bedrifter greie å omstille seg raskt nok til å konkurrere internasjonalt? Hvordan vil teknologien endre måten vi jobber på, og hvilke krav vil bli stilt til framtidas fagarbeidere?» – spurte SINTEF.

For lite avansert industri i Norge

Roger Schjerva snakket blant annet om hvordan industrien er viktig for norsk økonomi, men at vi i dag har lite avansert industri. Han spør også om dette henger sammen med lite politikk. Tyskland har et aktivt industriprogram – Industrie 4.0 – og er eneste land som ikke har opplevd nedbygging av sin industri siste 15 år.

I dag opplever Norge en rekke hindringer for videre digitalisering og automatisering:

 

 • Ulikhet i standarder
 • Mangel på IT-spesialister
 • Koble sammen felles FoU-prosjekt
 • Tilgang på finansiering av avansert/anvendt forskning
 • Mangel på kompetanse på forretningsmodeller
 • Mangel på tilgang til rimelige muligheter til testing og demonstrasjon
 • Troverdig datasikkerhet og tilgang til eksterne data
 • Utilstrekkelige lederressurser for utvikling av nye forretningsmodeller, teknologiimplementering og omorganisering
 • Utilstrekkelig bevissthet om de teknologiske mulighetene

Innspill til den kommende industrimeldinga

Stortinget har gitt Regjeringen i oppgave å utforme en industrimelding, som skal komme i begynnelsen av neste år. IKT-Norge utfordrer Regjeringen til å gjøre digitalisering av industrien til hovedsak der.

I den forbindelse leverer Roger Schjerva også en rekke handlingspunkter for Industri 4.0 på norsk:

 • Sikre at vi beholder den industrielle basen vi har igjen
 • Koordiner alle relevante aktører og sett opp et veikart med visjoner, virkemidler, fremme samarbeid bedrifter/institusjoner, bevisstgjøring av industrien innad og markedsføringsstøtte utad
 • Kartlegge kompetansebehov og heve kompetansen utdanningssystem og hos arbeidstakerne – og styr utdanningsproduksjonen mer
 • Kartlegge barrierer for investeringer i ny teknologi i bedriftene – og gjør noe med disse
 • Økt FOU-innsats: Innovasjonssenter for testing av Industri 4.0 teknologi
 • Troverdige og konkurransedyktige regler for informasjonssikkerhet
 • Raskere internasjonal standardisering

Mens Schjerva snakket om de politiske utfordringene knyttet til Industri 4.0, innledet Odd Myklebust fra SINTEF om de teknologiske utfordringene.