Nylig ble Nikolai Astrup (H) utnevnt til Norges første digitaliseringsminister. Vi oppsummerer hvorfor en slik ministerpost er viktig for landet vårt, og hva som bør gjøres først.

1. Digitalisering nå er en snart en like naturlig del av samfunnsutviklingen som strøm, veier og innlagt vann. Men lover og regler er ikke godt nok forberedt på denne nye gjennomgripende teknologien og en digitaliseringsminister kan virke som en pådriver overfor resten av Regjeringen.

2. Vellykket digitalisering av offentlig sektor krever etablering av felles løsninger og sterkere samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det er ikke nok at hver minister er flink med digitalisering i sin sektor.

3. Full utnyttelse av de digitale mulighetene krever at vi alle hever sin brukerkompetanse, at mange arbeidstakere hever sine digitale ferdigheter og at noen flere av oss blir digitale eksperter. For å lykkes med dette kreves en stemme rundt kongens bord som kan jobbe på tvers av ulike sektorer og departementer.

afterlightimage
IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid gratulerer den ferske digitaliseringsministeren, Nikolai Astrup, på slottsplassen.

Hva bør gjøres først?

1. Samordne de offentlig aktørene og fjern lovverk som hindrer deling av data og etabler en nasjonal digital plattform for deling av offentlige data. En slik plattform skal styrke informasjonsflyt og utvikling av nye tjenester innad i offentlig sektor og levere data til næringslivet som kan foredle disse videre til nye tjenester.

2. En nasjonal kompetanseplan for å heve kompetansenivået i hele befolkningen.

3. Nye retningslinjer som sikrer en bedre arbeidsdeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Beskrivelse av behov og fastsetting av krav gjøres av offentlig sektor. Utvikling og levering av løsninger gjøres av privat sektor.

Les mer: