Grønn ITs søsterprosjekt i Danmark, Grøn IT, arrangerte debatt om klima og IT i København i forrige uke. Resultatet ble en erklæring fra deltagerne – internasjonale representanter fra Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Konica Minolta, Microsoft – om at «IT-industrien vil fortsette å jobbe med egen effektivitet og med utviklig av energieffektive produkter og tjenester for våre kunder. Samtidig oppfordrer vi verdens ledere til å fasilitere utvikling og bruk av smarte teknologier, for å sikre at effektiviseringspotensiale som ligger i IKT kan realiseres.»
I erklæringen ligger også informasjon om hva hvert selskap har gjort for å redusere utslipp, og hvilke mål de har satt seg fremover. Det er store tall. For eksempel skal HP redusere energibruken i sine produkter med 40% fra 2005 til 2011. Microsoft skal redusere CO2-utslipp per krone de tjener, med 30 prosent innen 2012. Fujitsu skal redusere sine CO2-utslipp med 15 millioner tonn mellom 2009 og 2012. Dell skal redusere sine CO2-utslipp med 40% innen 2015 (i forhold til 2007-nivå) og Cisco skal redusere sitt karbonavtrykk med 25% innen 2012.