Nard Schreurs har ledet programkomiteen for EHiN siden 2014, og jobber som direktør for e-helse og smart tech hos IKT-Norge. Han har jobbet med e-helse i mange år, brenner for temaet, og ikke minst EHiN, hvor han har vært en sentral brikke siden begynnelsen.

– Det hele har sine røtter i Computerworld, som sammen med Dagens Medisin startet et bilag om helse og IT allerede i 2007. Jeg ble redaktør for dette bilaget og skjønte raskt at gapet mellom helsesektoren og IT-bransjen var stor. Det var et behov for en gjensidig forståelse og felles strategi, forteller Schreurs.

– Da jeg begynte i IKT-Norge kom Helse- og omsorgsdepartementet med en idé om å ha en nasjonal møteplass for e-helse. Det sa vi ja til og slik ble «E-helse i Norge» (EHiN) født i 2014. Antall deltakere på konferansen har siden da økt fra 250 til over 1300. Nå kan vi feire fem år med EHiN, og det er utrolig bra at Norge har fått en voksen konferanse som er internasjonalt kjent, sier han.

Målet med EHiN er å samle helsesektoren og teknologirevolusjonen, samt politikere og beslutningstakere, på ett sted.

– EHiN er ikke plassen for festtaler eller sutring om hva som har gått galt, men skal i stedet bidra til forståelse for helse i et digitalt samfunn, og hvordan vi løser de oppgavene og utfordringene fremtiden vil gi oss, sier Schreurs.

Når du nå har jobbet med e-helse siden 2007, hvilke trender har du sett de siste årene?

– Trendene er mange og ulike, og teknologiutviklingen går utrolig fort. Vi ser et smart og mobilt samfunn vokse rundt oss, noe som gir store muligheter for oss innbyggere til å styre vår helse og informasjonen rundt vår helse. Datasystemene blir smartere for hver dag. Analyse av data, fri flyt av data, kobling av ulike kilder og geografisk uavhengighet gir oss nesten uendelige muligheter til forbedring av helsesystemene våre, som er tunge og silobaserte, sier han.

– Befolkningen er aldrende og vi lever lenger. I seg selv er dette selvfølgelig positivt, men det betyr også at vi per person vil belaste helsesektoren flere ganger og over flere år. Det har vi rett og slett ikke ressurser til, hverken nok penger og eller mennesker. Og det gjelder for hele verden.

nard ehin
Nard Schreurs på scenen under EHiN 2017. Foto: Ard Jongsma

Som kjent for de fleste digitaliseres verden raskere nå enn noen gang.

– Tidligere har vi sett på en del prosjekter i utlandet som har ligget langt foran Norge, men i det siste har vi holdt foten på gasspedalen. Selvfølgelig har vi fortsatt utfordringer, helsesektoren er stor, kompleks og til tider litt fastgrodd. Utviklingen kunne gått fortere, men vi skal være utrolig fornøyd med hvor langt Norge har kommet. Nå kan vi faktisk gjøre ting andre land bare drømmer om, som for eksempel den foreslåtte Helseanalyseplattformen.

Hvor tenker du Norge er om 10-15 år, og ikke minst hvor burde vi være?

– Ti år er lang tid i vår tidsalder, der digitaliseringen drar utviklingen fremover i rasende fart. Samtidig er det spennende og nødvendig å se langt inn i fremtiden, slik at vi legger til rette for innovasjonen som kommer. Digitalisering er ikke et engangsprosjekt, det vil være mange bølger av nye muligheter som kommer over oss i årene fremover.

Schreurs mener det derfor er helt avgjørende å skape en smidig infrastruktur for å ta i bruk innovative løsninger.

– Den smidigheten bør både ligge i den tekniske infrastrukturen, og i organisasjonene rundt helse. Arbeiderpartiet har ytret en visjon om at Norge være best på e-helse i 2025. Da bør vi også være det i 2028, sier han.

Hvorfor er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen i helsesektoren, da spesielt med tanke på e-helse?

Helse er kanskje det viktigste for oss som mennesker, det berører alle rundt oss på ulike stadier i livet. Gjennom et langt liv vil vi møte helsesektoren mangfoldige ganger.

– Vi ser at ny teknologi vil gripe inn i de verdikjedene vi kjenner fra før, og mye i helsesektoren vil snus opp ned. Derfor er det så utrolig viktig at alle har en god innsikt i digitaliseringen, og forstår hva dette vil si for pasientene og deres egen hverdag. Vi må bli dyktige brukere av et digitalt samfunn. Vi som jobber med dette håper at EHiN kan være en liten brikke i å bringe Norge fremover på digital helse, sier Schreurs.

ehin 17
Fra åpningen av EHiN 2017 med helseminister Bent Høie. Foto: Ard Jongsma

Helt til sist: Hva er temaet for årets konferanse?

– I år står mennesket sentralt på EHiN. Vi har snakket mye om roboter, videokonferanser og pasientjournaler tidligere år, og nå er det viktig at vi snu det mer mot brukerne, om det er klinikere eller pasienter, innbyggere eller pårørende, forteller han.

På konferansen vil det være over 40 sesjoner og flere enn 130 foredragsholdere.

– Det er klart at det da er mange temaer, alt fra store nasjonale strategier til små kommunale piloter. Vi vil se mye teknologiutvikling, som kunstig intelligens, gamification og interoperabilitet. Temaer som helsedata og psykisk helse vil være sentrale, sier Schreurs.

På åpningsdagen vil både Fabian Bolin fra War on Cancer og vår norske «Helsesista» Tale Krohn Engvik stå på scenen.

– De er begge eksempler på mennesker som ønsker å endre helsesektoren og har tatt selv initiativet til disruptive løsninger. Det viser seg at en del av fremtidens løsninger kan lages av innbyggere eller små start-ups, ikke store selskaper eller offentlige organisasjoner. Jeg håper at de som deltar blir inspirert til å sette e-helse høyt på agendaen, avslutter han.

Les mer og meld deg på EHiN 2018 her