Utgangspunkter for en ny åndsverkslov må også være og sikre at opphavperson også har mulighet til å sikre sitt verk.  Bransjer som er basert på opphav og hjernekraft eksistere ikke uten vern av dette. Norge som kunnskapsnasjon hviler på at vi får fornuftige lover som også tar innover seg dette.

 DRM-markedet
 Det hevdes fra enkelte kilder at DRM-markedet er sterkt preget av enkelte markedsaktører som Apple og Microsoft. Dette er positivt galt. Innenfor det totale  Kopi Beskyttelse og  DRM markedet som også inkluderer, DVD, TV, Mobiltelefoni og spill er markedet i høy grad konkurransedyktig. Den største tilbyderen i verden av  Kopi beskyttelses og  DRM  teknologi er Macrovison  (www.macrovision.com)  ikke Apple eller Microsoft.  Derimot er det riktig å hevde at på Internett og PC’er disse ledende.

Spørsmålet komiteen må spørre seg er hvordan man skal definere ulike markeder i forhold til størrelse teknolog osv i en lovgivning rundt å åpne for legalisert hacking av markedsledere som ikke ønsker å lisensiere ut sine teknologiske forretningsmodeller

DRM-markedet og åpne standarder.
Over 400 av de ledende aktørene innen alle deler av DRM er med i OMA(Open Mobile Alliance). Organisasjonen har utviklet en åpen standard for DRM som kan benyttes til alle typer dingser(PC/mobil, TV/OnDemand) og til alle typer spillere. Denne  DRM-standarden vil rulles ut i løpet av året. Vi oppfordrer komiteen til å legge til rette for at norske statlige foretak i størst mulig grad også  lager løsninger basert på åpne standarder når innhold skal digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Dette vil være en mye bedre løsning enn å legge til rette for legalisert hacking som uansett ikke vil imøtekommes av EU. Dette vil være etterspørselstimulering til fremme for åpne standarder som vil kunne benyttes på alle plattformer(Apple/Microsoft/Linux)

Kopibeskyttelse og avspilling på relevant utstyr.
Etter det vi kan lese oss til i ulike mediautspill ønsker flertallet i komiteen og gjøre det lov å bryte kopisperrer for å kunne spille av kopisperrede CD’er på sine MP3spillere. Vi ber om at komiteen vurdere konsekvensene av dette i forhold til parallelle løp som kjøp av spill, DVD, og TV.

 

  • Ønsker man å gjøre det lov å hacke kopibeskyttelsen på spill slik at man kan avspille disse på PC?
  • Ønsker man å gjøre det lov å hacke kopibeskyttelsen på  DVD slik at man kan avspille disse på PC?
  • Ønsker man å gjøre det lovlig å hacke satelittbokser og Set-top-bokser for digitalt bakkenett for at det skal være mulig å spille dette på en PC? Dette vil i så fall ruinere forretningsmodellene til digitalt bakkenett.
     

Vi gjør komiteen oppmerksom på at det i dag vil være mulig å kjøpe samme innhold som finnes på kopibeskyttede CD’er på nettet, som gir brukeren tilgang til å konvertere musikken til den musikkavspilleren forbrukeren måtte ønske eller brenne den til en ubeskyttet CD.

Saken Apple/Itunes
Dette er et proprietært løsning og forretningsmodell. Det finnes alternativer til både Itunes og Ipod, her er det opp til forbrukeren å velge de systemer som passer forbrukerne. Dette er Apple’s forretningsmodell som har stor suksess. La forbrukeren avgjøre om dette er en levedyktig forretningsmodell.

Vi oppfordrer komiteen til å kreve merking av kopibeskyttede produkter (også spill og DVD)  fremfor å legalisere hacking.

Ivareta konkurranse ikke legg til rette for hacking
Hacking er i dag den største trusselen mot de bransjer som lever av hjernekraft, å legalisere dette vil være et kraftig tilbakeskritt mot alle som lever av åndsverk. Vi vil advare komiteen mot å la seg forlede av aktører som har som livsoppgave å kjempe mot Microsoft. IKT-Norge ønsker konkurranse og regulering av denne. En rettferdig regulering av konkurranse skjer først og fremst i en konkurranselov, dette bør Stortinget også ta innover seg.