– Vi må satse på globale datasentre, skriver Krohn Traaseth og Rynning-Tønnesen fra Innovasjon Norge og Statkraft i DN 6. juni. Men må vi det?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Dagens Næringslivs papirutgave 13.06.2017

Det er mange fordeler ved å få inn en stor global aktør til å etablere datasenter i Norge, ikke minst for å få fibermarkedet til å fungere bedre. Derfor har IKT-Norge arbeidet for å bedre rammevilkårene for datasentre i Norge. Og vi er glad for at Finansministeren har lyttet blant annet ved å sette ned el-avgiften til industri-nivå. Mange globale aktører etablerer seg nå i nabolandene våre. Tiden er inne for å dreie oppmerksomheten. Vi må ikke sitte å se langt etter de globale aktørene og glemme at det nå bygges opp stor kapasitet med god kompetanse i de norske datasentrene. Samfunnsøkonomisk er det ett fett om Norge blir et viktig land for datalagring enten ved om globale aktører etablerer egne sentre i Norge eller om data fra globale aktører lagres i norskeide datasentre.

Den økte terrorfaren har gjort aktørene enda mer oppmerksom på at datalagring bør spres på flere sentre og en må etablere reservekapasitet som øyeblikkelig kan ta over om ett senter blir tatt ut. Den sterkt økende datamengden kan derfor bli spredd på flere sentre enn det så ut til for en stund siden.

For å tiltrekke seg norske og utenlandske kunder trenger også de norske datasentrene konkurransedyktige rammevilkår. Usikkerheten i om kommunene vil bruke verk og bruk regelen og slik mangedoble eiendomsskatten for datasentrene er en barriere for de allerede etablerte datasentrene også. Utenlandske kunder som vurderer å lagre data i de norske senterne tar dette med som en mulig framtidig kostnad ved å velge Norge.

Innovasjon Norge bør ha oppmerksomhet også på de etablerte norske aktørene som står klare til å eksportere mer datatrafikk. Det er fint at Statkraft vil selge strøm til datasenterbransjen, men det er ikke naturlig at selskapet går ut med sterke meninger om strukturen på bransjen eller hvor i landet datasentre bør etableres.