De har laveste administrasjonsbidrag av alle de større hjelpeorganisasjonene i Norge. IKT-AID har vært basert på en stafett hvor de ansatte har gitt et bidrag av sin månedslønn fra 50-150 kr pr mnd. Det ønsker vi å fortsette med. Men den situasjonen som nå har oppstått er ekstraordinær, og denne gangen er det bedriftene vi ønsker skal hjelpe.

Vi er fullstendig klar over at mange av våre medlemsbedrifter allerede har bidratt til en eller flere av hjelpeorganiasjonene. Her gjør alle et like viktig arbeid. IKT-Norge ønsker ikke å være en interesseorganisasjon som skal mase om penger eller gaver, men den situasjonen som nå har oppstått er ekstraordinær for alle. Helge Risnes, som er konserndirektør i Infocare AS, sier til IKT-Norge at han oppfordrer alle medlemsbedrifter til å gi et bidrag – stort eller lite til den største naturkatastrofen verden har sett i moderne tid. Og her snakker vi om et langsiktig arbeid.

Pengene strømmer inn til flomofrene, men aldri har det vært behov for mere hjelp og vi kan forsikre at hver krone kommer godt med. Leger Uten Grenser driver flere prosjekter i blant annet Indonesia, Sri Lanka og India i forbindelse med katastrofen i Asia. Det norske folk har til nå bidratt med over 15 millioner kroner til vårt arbeid for flomofrene. Internasjonalt har organisasjonen samlet inn om lag 260 millioner kroner til innsatsen for de som er rammet av flodbølgen.

For å støtte Leger Uten Grensers arbeid i Sør-Asia, gi på konto 5010.05.47500.  Merk  innbetalingen IKT-AID.

Penger fra denne kontoen vil brukes til alle prosjekter i Sør-Asia. Førsteprioritet er flomkatastrofen, deretter arbeid i etterkant av katastrofen. Eventuelle resterende midler vil om nødvendig brukes der behovene er størst i andre av våre prosjekter i Sør-Asia.

Les mer på www.legerutengrenser.no

Tusen takk for ditt engasjement og din støtte!

Leger Uten Grenser har allerede startet flere prosjekter for flodbølgeofrene på Sri Lanka, i India, inkl. de hardt rammede Andamanøyene og Indonesia hvor Leger Uten Grenser var den første internasjonale organisasjonen på plass. Vi undersøker også forholdene i Myanmar. Flere fly er sendt til de berørte områdene fullastet med medisinsk utstyr, sykehustelt, vannrensingsutstyr, myggnett, vannbeholdere, plastlakener, generatorer og andre forsyninger for det første stadiet av Leger Uten Grensers intervensjon. Leger Uten Grenser prioriterer de mest akutte medisinske problemene som også inkluderer traumabehandling.

Både i Norge og internasjonalt har Leger Uten Grenser (LUG) mottatt en enorm støtte, noe som tillater oss å respondere hurtig og massivt på ofrenes behov. Vi oppgraderer også raskt hjelpen. Per i dag har det ikke vært mulig å få en total oversikt over behovene, og for å unngå at Leger Uten Grenser mottar flere øremerkede gaver enn det vi kan benytte har vi opprettet et reservefond.

LUG ønsker å være åpne og etterrettlige på hvordan pengene blir benyttet. For gaver som settes inn på denne kontoen vil førsteprioritet være å hjelpe flomofrene, deretter arbeid blant ofrene i etterkant av katastrofen. Eventuelle resterende midler vil om nødvendig brukes der behovene er størst i andre av våre prosjekter i Sør- og Sørøst-Asia.

Behovene etter flomkatastrofen er enorme og Leger Uten Grenser er tungt inne i områdene og vil bidra med medisinsk hjelp til ofrene for katastrofen i lang tid fremover, men det er viktig for oss at vi til enhver tid kan rette vår innsats dit nøden er størst – også når de umiddelbare behovene er dekket etter flomkatastrofen. Hvis dere ønsker å støtte Leger Uten Grensers arbeid med dette utgangspunket så er kontonummeret 5010.05.47500  Har dere spørsmål kan de rettes til  Christian Sørensen, Leger Uten Grenser/Médecins Sans Frontières