IKT-sektoren er preget av raske trendskifter, omfattende konjunktursvingninger og raskt tilfang av nye aktører og løsninger. Bransjens særtrekk og kompleksitet stiller derfor store krav til markeds- og informasjonsarbeidet i bedrifter som ønsker å styrke eget omdømme blant viktige målgrupper. IKT-bransjens omdømmeseminar 2004 retter nå søkelys på hvordan norske IKT-bedrifter kan bygge et sterk og vedvarende positivt omdømme.

På seminaret vil ledende representanter fra IKT-, kommunikasjons-, og mediesektoren gi publikum et innblikk i hvordan bedrifter kan forvalte eget omdømme og styrke sin kommunikasjon med partnere, kunder og medier. IKT-Norge vil også presentere en fersk omdømmeundersøkelse uført blant sine medlemmer. Funnene avdekker IKT-lederes forhold til bruk av markedsføring, PR og informasjon for å styrke omdømmet til egen virksomhet. Hvilken sammenheng er det mellom et selskaps omdømme og dets kommersielle suksess?

Dato: Torsdag 10. juni
Tid:    11.30 – 14.45
Sted: Cisco Systems, Drammensveien 145 A, Oslo. (Auditoriet i 4.etg.)
Påmelding: Klikk her (Merk: Begrenset antall plasser)
 
Agenda
11:30  Lett servering
12:00  Innledning til omdømmeseminaret 2004; Hvordan påvirker bedriftene sitt         
omdømme av presseomtale? Hvilke journalistiske vurderinger ligger til grunn?
Ved Geir Remman, Redaktør Finansavisen
12:30  Hvordan arbeide med eget omdømme? Ved Eric Cameron, Seniorpartner i
kommunikasjonsbyrået Gambit Hill & Knowlton AS.
13:00  Pause
13:15  Omdømmebygging i praksis ved Jørgen Myrland, Cisco Systems Norge
13:45  Presentasjon av Omdømmeundersøkelsen ved Per Morten Hoff,
Generalsekretær IKT Norge
14:15: Konstruktiv dialog med pressen, en forutsetning for et børsnotert selskap?
Hvordan forholder vi oss til mediehverdagen? ved Endre Rangnes, Konsernsjef EDB Business Partner ASA

For spørsmål, vennligst kontakt Fredrik Syversen, fs@ikt-norge.no  eller Jakob Skåltveit, skaltveit@gambit.no

Vel møtt!