Norge finnes det om lag 4000 bedrifter som bidrar til verdiskaping i maritim næring. I tillegg har man om lag et tusen foretak innenfor offshore og anslagsvis 750 foretak innenfor fiske- og oppdrettsnæringen.

Her kan også norske IKT bedrifter som ønsker å satse maritimt legge ut opplysninger om sine produkter og tjenester, nyheter og lanseringer etc. samt få tilgang til en database med maritime kontaktadresser nasjonalt og globalt gjennom et omfattende og rimelig årsabonnement. I MarineNorway konseptet inngår også distribusjon av ukentlige nyhetsbrev, nasjonalt og globalt. Innholdet inkluderer bl.a. nyheter fra bedriftene, lanseringer av nye produkter.

Kommunikasjonen fra MarineNorway i ukentlige nyhetsbrev gjør det enklere for kundene;
de blir informert og slipper å søke rundt på nettet etter en rekke forskjellige hjemmesider
for å finne det man er ute etter innen hele den norske maritime næringen.  For norske
IKT bedrifter blir det også enklere å ta kontakt med potensielle maritime kunder i
Norge og likeledes internasjonalt.

Nor-Shipping, en av verdens største maritime messer, har valgt MarineNorway som
informasjonsdistributør.

Se denne linken: http://www.marinenorway.com