11:30 Registrering og enkel lunsj

12:00 Velkommen : Microsoft Norge / IKT Norge

12:05 IKT et satsningsområde for fremtiden – Rikke Lind, Statssekretær, Næring og handelsdepartementet

12:25 Uten IT stopper Norge – Per Morten Hoff , Generalsekretær, IKT-Norge

12:45 FAST fra idé til Microsofts hovedsatsning innen søk – Administrerende direktør, FAST

13:05 ”Crash-Course” på hvordan bruke Innovasjon Norge til å satse innen IKT – Geir Jacobsen, Sektoransvarlig IKT, Innovasjon Norge

13:05 Pause – Kaffe

14:00 Never been a better time to be in IT – Peter Hidas, Seniorkonsulent, Gartner Norge

14:20 Fra idé til suksess, Microsoft som partner – Knut Aasrud, Administrerende direktør , Microsoft Norge

14:30 Fra Vinstra til Silicon Valley. Jonny Tungen, Chief IQ og gründer, IQ AS

14:50 Fra eget behov til kommersialisering – Olaf Magnus Olsen, salgssjef, Hatteland AS

15:10 Avslutning IKT-Norge/Microsoft