Programvare er stabilt høy og bekrefter tendensen fra forrige kvartal. Tjenester viser en liten tilbakegang men dette må sees i lys av den kraftige veksten i forrige kvartal. Tjenesteindeksen er fortsatt høy og antas og vise en korreksjon av den relativt høye indekstallene fra siste kvartal.

Dersom du er interessert i fullversjonen av IKT-Indeksen, ta kontakt med Fredrik Syversen i IKT -Norge

Last ned gratisversjonen av IKT-Indeksen her