I går var det høringsmøte i KUF-komiteen på Stortinget om regjeringens forslag til nye forskningspolitikk; Forskningsmeldingen «Vilje til forskning» som ble lagt frem rett før påske.

Meldingen tar til orde for økt næringslivsrettet forskning, men IKT er ikke lenger et hovedtema som det var i forrige melding. – Vi kan ikke lenger være en råvarenasjon. Vi må satse på kunnskapsutvikling og nye næringer. Problemet er ikke nødvendigvis de arbeidsplassene vi taper, men de vi ikke skaper, sier Hoff.

I forskningsmeldingen legges det opp til at Norge skal opp på en forskningsandel lik 3 prosent av BNP innen 2010, og næringslivet skal stå for 2 prosent. – Dette er et ambisiøst mål som krever klare incentiver fra det offentlige og tettere samarbeid mellom akademia og IKT-næringen. Samtidig må offentlige forskningsmidler i økende grad også gå til næringslivet og til samarbeidsprosjekter mellom institusjoner, institutter og næringslivet.

Les mer om IKT-Norges høringsuttalelse her Forskningsmeldingen05.pdf