Stortingsmeldinga om IKT-politikk er lagt fram og Min Side er lansert. IKT-Norge arrangerte 8. januar debattmøte om IKT-politikken med politisk rådgiver Jørund Leknes.

Engasjementet var stort og alt fra programvarepolitikk, innovasjonsutfordringer, styring av IKT-politikken, personvern, åpne standarder, endring av offentlig sektor og kunnskapsutvikling ble diskutert på møtet.

IKT-Norge arbeider videre med meldingen, og spesielt opp mot Stortingets behandling av denne. Ønsker du å gi innspill til dette arbeidet eller mener noe om innholdet i meldinga, ta kontakt med Heidi Austlid (heidi@ikt-norge.no) eller Hallstein Bjercke (hb@ikt-norge.no).

Ønsker du å kommentere meldinga direkte kan du gjøre det her: http://odin.dep.no/fad/informasjonssamfunn/071021-120003/dok-bn.html

Les hele meldinga her: http://odin.dep.no/fad/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/071001-070054/dok-bn.html og IKT-Norges kommentarer: http://www.ikt-norge.no/templates/Page.aspx?id=871

Foto: Bård Brinchmann Løvvig