IT næringen har ropt høyt etter kloke hoder det siste året. NTNU og andre studiesteder etterspør flere søkere til IT studier. IKT-Norge samler nå næringen om et felles initiativ for å åpne øynene opp for IT hos flere ungdom. –Ungdommer i dag er morgendagens stjerner innen IT og teknologi. Vi vet at norske ungdommer er erfarne, intuitive og brede brukere av applikasjoner, tjenester og innhold på IT. Som brukere setter de krav til å få være med å utvikle, levere innhold og endre applikasjoner. De har med andre ord et veldig godt grunnlag for å videreutvikle IT løsninger, markedsføre og selge dem også profesjonelt, sier Freihow.

Utfordringen er å få flere unge til å forstå hva IT næringen gjør, hva slags jobber som er tilgjengelige, og avmystifisere en del gamle myter om bransjen. IKT-Norge skal koble skoleelever mot næringsliv og studiesteder, opprette møteplasser og informasjonsarenaer der unge får svar på disse spørsmålene.

Til å hjelpe seg har de inngått et samarbeid med Dinamo PR. –I løpet av høsten 2007 skal vi begynne å møte ungdom på deres egne arenaer og fortelle hva vi som næring står for, forteller Freihow. -Vårt mål er at om ett, to og tre år skal studiesteder og IT selskaper merke at stadig flere unge svarer ”ja” på spørsmålene ”Vet du hva du kan bli hvis du studerer IT fag?” og ”Har du lyst til å jobbe i IT næringen?”