– Dette er en meget viktig sak som handler om hvilke rolle de forskjellige aktørene har i samfunnet. Internettleverandører leverer tilgang til Internett, mens det må være politi og rettsvesen som skal håndtere påstander om lovbrudd, sier prosjektleder i IKT-Norge Torgeir Waterhouse.

La det ikke være noen tvil, IKT-Norge støtter rettighetshaverne i at ulovlig fildeling må bekjempes. Men tiltakene som skal settes inn må være akseptable og rettet mot de som faktisk begått har ulovlige handlinger. Det spekuleres i at internettleverandørene skulle være ansvarlige og dermed regulere internettbrukernes aktiviteter, men slik kan det ikke være.

– Jeg føler meg helt trygg på at ingen i Norge ønsker at internettleverandører skal opptre som redaktører, overvåkere og sensurorgan på Internett, sier Waterhouse.

Norske internettleverandører er opptatt av og følge lover og regler, og det innebærer også at man ikke bøyer av for press fra forskjellige interessegrupper og stenger tilgangen til deler av Internett når det er noe på Internett som noen ikke liker.

– Internettleverandører skal ikke ha en rolle som håndtlanger for interessegrupper som ønsker å diktere hvilke tjenester som er tilgjengelig på nettet, eller hvordan internettbrukerne benytter seg av eller hvem de kommuniserer med på internett, sier Waterhouse

IKT-Norge mener denne saken også avdekker en av de betydelige utfordringene artister og låtskrivere står ovenfor: hvordan tilpasse forretningsmodellene til en ny teknologisk epoke. Alle bransjer som opplever teknologiskifter må tilpasse seg for å lykkes, og ikke minst har de store muligheter for å finne nye veier til kundene dersom de velger å bruke teknologien til sin fordel.

– Det har nå gått 10 år siden Napster gjorde ulovlig fildeling tilgjengelig for alle internettbrukere, men dessverre virker det som tunge aktører i platebransjen fremdeles er mer opptatt av å legge ansvaret for egen unnfallenhet på tredjeparter fremfor å unytte teknologien til beste for både artister og musikkjøpere, avslutter Waterhouse.