ipv6morkIKT-Norge IPv6 forum konferanser 2011/2012
– Hva er IPv6 og hvorfor

Hvor og når skal konferansen avholdes?
23. og 24. mai 2011, Quality Hotel 33 (Økern, Oslo).

Hvem er arrangør?
IKT Norges IPv6 forum i affiliasjon med IPv6 forum global.

Påmeldning
Du finner påmeldingskjema her.

Konferansedeltager profil
CxO, R&I, Offentlig og elektronikkbransjen

For deg som ønsker å få presentert og forstå hva IPv6 er og hvorfor , for en fremtidsrettet tjenestedyktig IT-løsning.

IKT-Norge IPv6 forum er opptatt av å tilrettelegge en god kunnskapsbasert møtearena for et møte mellom eksperter og deg som ønsker å ta fremtidens beslutninger basert på internasjonal og nasjonal alminnelig praksis, deling og sosial nettverking på en møtearena i kontinuitet.

Konferansens hensikt og målsetning
IKT Norge IPv6 forum har som formål å koordinere aktiviteter som vil fremme et nasjonalt kunnskapsløft og kompetanse på alle nivåer og adressert til relevante målgrupper. Det anses som kritisk for norsk konkurranseevne og innovasjonskraft å samarbeide om et felles migrasjonsløft og derved ivareta nasjonal og global konnektivitet.

Utrulling av IPv6 er en av de viktigste forutsetningene for realiseringen av tjenester i morgendagens internett. Uten det tilnærmet ubegrensede forrådet av IP-adresser i IPv6 vil det f.eks. ikke være mulig med en implementering av teknologier relatert til tingenes internett i den takten vekst og etterspørsel skalerer. Sosiale nettjenester, lokasjonsbaserte tjenester, social gaming, mobilitet og skybaserte tjenesters videreutvikling vil hemmes uten samlet, nasjonal innsats fra alle aktører.

IPv6-utrulling har – sammenlignet med andre industriland – ikke ennå kommet godt nok i gang i Norge. For å sikre rammebetingelser for IKT-forskning, kunnskap og realisering av fremtidens internett er det nødvendig å øke bevissthet og kunnskap på tvers av vertikaler og nivåer innenfor ulike industrier og tjenestenivå.

Dette vil være en høyst viktig møtearena for alle aktører og industrier, stor som liten, offentlig som privat næring og sfære.

 

Mer informasjon og program kommer de nærmeste dagene på http://ipv6forum.no