I de siste ukene har Miljøvernforbundets leder Kurt Oddekalv, som på forbundets egen hjemmeside omtaler seg som ekspert på det meste, uttalt seg til en rekke norske media omsStrålingsfare fra trådeløse datanettverk og sendere. Bl.a vedr. Trådløse Trondheim, samt planlagt etablering av et trådløst nett i Oslo sentrum. Oddekalv har også sendt ut pressemelding og gitt sin støtte til NRK programmet PULS, kanskje ikke så rart siden det var han og Halmøy som initierte temaet som et problemområde. 

IKT-Norge har nylig avslørt at en Miljøvernforbundets fagansvarlige på stråling, og som også er leder for Foreningen for EL-overfølsomme, også driver et eget firma Softworks AS, som måler og skjermer ”stråling”.

Sissel Halmøy har selv stått frem som EL-overfølsom. Men hun kan altså ha som levebrød og måle stråling. Det vil si at hun med sine sterke helseplager( i følge hennes egen hjemmeside) bevisst oppsøker steder med stråling for å måle og skjerme elektromagnetisk stråling.  Det direkte ubehagelige i denne saken er at Sissel Halmøy og Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen her ved å spre skrekkpropaganda skaffer seg kunder til Halmøys selskap. En ganske snodig forretningside! Ikke ulovlig, men ikke spesielt etisk. Og det er trist at

Oddekalv og hans Miljøvernforbund skal bruke sin legitimitet på å næringsvirksomhet sterkt knyttet til en av de ansatte i forbundet. Etter IKT-Norges avsløring beklager nå Oddekalv dette i bl.a VG, og unnskylder seg med at hans fagsjef ikke har tjent så mye penger på firmaet sitt Softworks AS. Det er riktig, men noen hundrede tusen i ekstra omsetning er jo ikke å forakte. Og skal man ha tillit kan man ikke drive et dobbeltspill ved å rope ulv ulv, for så å dra på ulvejakt for å selge skinnet.

IIKT-Norge har tidligere også avslørt at personer som advarte mot ozon-utslipp fra kopimaskiner, faktisk solgte såkalte ozonfiltre og ønsket å skape angst nettopp for å selge sine produkter.Undersøkelser gjennomført av Rahl-instituttet viste at ozonutslippene var ufarlig og minimale. Allikevel gikk mange tusen kunder på limpinnen og kjøpe uvirksomme filter fordi de var blitt lurt.  IKT-Norge er godt fornøyd med Oddekalv nå uttrykker at han skal rydde opp i den uheldige dobbeltrollen, som hans fagsjef har satt seg i.