Dataangrep er i dag den største sikkerhetstrusselen mot norske virksomheter og deres omdømme.

sikkerhet

Denne formen for kriminalitet er ikke bare et problem for IT-avdelingen, men noe som angår hele virksomheten. I sin årlige rapport om risiko­tilstanden i Norge slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fast at nye sårbarheter, kombinert med en negativ utvikling av trussel­bildet, øker risikoen for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser.

I dag ser vi stadig oftere at det er styrene og daglige ledere som blir holdt ansvarlige. Kompetanse må være på plass innad i virksomheten for å kunne håndtere et komplekst risikobilde i en stadig mer digitalisert verden. Bull & Co Advokatfirma, IKT-Norge og BDO Cybersecurity ønsker derfor å invitere ledere, sikkerhetsansvarlige og tekniske ledere til seminar den 10. april.

Når: 10. april 2019, 08:30 – 12:00. Registrering fra kl. 08:00

Hvor: Felix Konferansesenter, Aker Brygge

Hvem: Styrer, daglige ledere, sikkerhetsansvarlige og høyere tekniske ledere

Servering: Te/kaffe, lett frokost og lett lunsj

Pris: Kr 990,- per person

MELD DEG PÅ HER

Vi skal blant annet ta for oss følgende:

 • Hva er det som kan gå galt, og hvordan?
 • Hva er den juridiske risikoen for selskapet, styret og ledende ansatte?
 • Kommunikasjonshåndtering i kriser
 • Hvordan redusere risiko og avverge eller begrense en potensiell krise?
 • Hvordan håndtere restrisikoen? Hva dekker forsikringen?

Agenda:

 • 08.30-08.35: Torgeir Waterhouse, IKT-Norge: «Hva kan gå galt og hvordan?»
 • 08.35-09.15: NSM (TBD)
 • 09.15-09.25: Pause
 • 09.25-10.05: Kristian Foss og Runar Hansen, Bull & Co Advokatfirma: Juridisk risiko for selskapet, styret og ledende ansatte*
 • 10.05-10.25: Steinar Flaa, First House: Kommunikasjonshåndtering i kriser
 • 10.25-10.35: Pause
 • 10.35-11.05: Håkon Lønmo, BDO: Hvordan redusere risiko og håndtere kriser?
 • 11.05-11.25: Fredrik Forsstrøm stiller, Nordic Chief Broking Officer, Aon: Hvordan håndtere restrisiko? Hva kan forsikringer dekke?
 • 11.25-11.40: Spørsmål og svar – panel
 • 11.40-12.00: Lett lunsj og mingling

Velkommen!