IKT-Norge mener det er gledelig å høre at Industrimeldingen vil legge til rette for at Norge skal være en ledende teknologi- og industrinasjon.

– Meldingen har gode analyser og gir god oversikt over eksisterende initiativer og virkemidler. Men det er ikke nye virkemidler som kan sette fart på digitaliseringen av industrien, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.
Et digitalt testsenter for industriteknologi var IKT-Norges hovedsak da interesseorganisasjonen spilte inn til arbeidet med Industrimeldingen. – Vi må kartlegge barrierer for investeringer i ny teknologi hos bedriftene. Vi har ikke nok kunnskap om hvorfor det går tregt med nyinvesteringer i industrien blant de tusenvis av beslutningstakerne i industrien, sier Austlid.

Tungindustrien og den digitale industrien kan sammen bygge landet på nytt. – IT-næringen har ingen støtteordninger. Vår næring er først og fremst avhengig av at næringsliv og offentlig sektor får fart på digitaliseringen, fastslår Austlid.

Norsk industri er trege med å investere i ny teknologi. Industripolitikken bør rettes inn mot å få til raskere modernisering av industrien. – Bare da kan vi unngå at industriens andel av verdiskapningen fortsetter å synke, sier Austlid og legger til:
– Digitalisering av industrien bidrar til økt verdiskaping. Erfaringene fra Tyskland er entydige. Med en riktig innretning kan vi også klare å hente hjem industriarbeidsplasser som av kostnadsgrunner er flyttet ut av landet.

Vi må heve kompetansen både i utdanningssystemet og hos arbeidstakerne. Det trengs flere IT-studieplasser og samarbeid mellom industri og utdanningsinstitusjoner på etterutdanning.
– Det er helt avgjørende at norske industriledere og arbeidere får forsterket sin digitale kompetanse, for å lykkes. Vi forventer at regjeringen nå tar grep om dette, avslutter hun.

Den rivende utviklingen innenfor robotisering, automatisering og kunstig intelligens forsterker behovet for å teste ut ny teknologi i industrien. Samtidig krever dette store investeringer som det er krevende for en bedrift å finansiere alene, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva.
– Dagens testsentre er for små. Det er synd at ikke Regjeringen skjærer gjennom og slår fast at de 50 millioner kronene til en norsk katapult skal gå til et testsenter, sier Schjerva og fortsetter:
– La de som kan samle de beste hodene fra akademia, tradisjonell og digital industri i et stort senter for testing av Industri 4.0-teknologi få hele potten til å finansiere den nødvendige teknologiske infrastrukturen, sier han og legger til:
– Senteret må være stort nok til at det kan tiltrekke seg de store. Da blir senteret også bra for de små- og mellomstore bedriftene. Nå risikerer vi at midlene blir smørt tynt ut over på mange prosjekter med liten effekt.

Les meldingen her.